Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Зон олны нам (ЗОН)-ын нэрийг Эрх Чөлөөний Эвсэл нам (ЭЧЭН) болгож өөрчилсөн, намын дүрмийн өөрчлөлт (шинэчилсэн найруулга)-ийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай

Зон олны нам (ЗОН)-ын нэрийг Эрх Чөлөөний Эвсэл нам (ЭЧЭН) болгож өөрчилсөн, намын дүрмийн өөрчлөлт (шинэчилсэн найруулга)-ийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай татах