Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын нэрийг ШИНЭ нам болгож өөрчилсөн намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (хүсэлт)-ийн тухай

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын нэрийг ШИНЭ нам болгож өөрчилсөн намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (хүсэлт)-ийн тухай татах