Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Ард түмнээ хайрлая намын нэрийг Ард түмний хүч нам болгож өөрчилсөн намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн тухай

Ард түмнээ хайрлая намын нэрийг Ард түмний хүч нам болгож өөрчилсөн намын дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн тухай татах