Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Хөдөлмөрийн Үндэсний нам (ХҮН)-ын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, мөрийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн найруулгыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин авах өргөдлийн тухай

Хөдөлмөрийн Үндэсний нам (ХҮН)-ын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, мөрийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн найруулгыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин авах өргөдлийн тухай татах