Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 2 дугаар сар


Д/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
 хяналтын дээд шатны шүүн таслах4,071,591.80770,811,200770,811,200
 үйл ажиллагааны зардал3,600,151.30765,811,200765,811,200
 Улсын Дээд шүүх3,600,151.30765,811,200765,811,200
 мэдээлэл сурталчилгааны3,000,0003,000,0003,000,000
 Улсын Дээд шүүх3,000,0003,000,0003,000,000
 ажил олгогчоос олгох тэтгэмж47,761,20047,761,20047,761,200