Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 12 дугаар сар


Шийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
ТГД-ын тушаал2019.12.02А/85Хөрөнгө зарцуулах тухайХарах
ТГД-ын тушаал2019.12.19А/89Хөрөнгө зарцуулах тухай 
ТГД-ын тушаал2019.12.23А/91Хөрөнгө зарцуулах тухай 
ТГД-ын тушаал2019.12.23А/92Хөрөнгө зарцуулах тухай