Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 11 дүгээр сар


Шийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
УДШ ТГД2019.11.15А/82Хөрөнгө зарцуулах тухайШийдвэр харах
УДШ ТГД2019.11.18А/83Хөрөнгө зарцуулах тухайШийдвэр харах