Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 7 дугаар сар


Шийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
ТГД2019.06.28А/53Тушаалд өөрчлөлт оруулж, ахмад настны хөгжил, оролцоог дэмжих тухайШийдвэр харах