Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 6 дугаар сар


Шийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
УДШ ТГД2019.06.28А/52хөрөнгө зарцуулах тухайШийдвэр харах