Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 1 дүгээр сар


Шийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
УДШ ТГД2019.01.18№Б/04нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухайШийдвэр харах