Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2016 оны 11 сар


Д/дШийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
1УДШ2016.11.24А/54Бараа материал актлах тухайШийдвэр
2УДШ2016.11.28А/55Хөрөнгө зарцуулах тухайШийдвэр
3УДШ2016.11.30А/56Хөрөнгө зарцуулах тухайШийдвэр
4УДШ2016.11.16А/52хязгаар батлах тухай