Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2016 оны 9 сар


БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 
2016 ОНЫ 9-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 10
(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

Д/дШийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
1УДШ ТГД2016.09.20А/43Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай/uploads/files/57ff449c349eb_9-20 43.pdf
2УДШ ТГД2016.09.20А/43Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай/uploads/files/57ff44fe413c6_9-20 431.pdf
3УДШ ТГД2016.09.20А/42Хөрөнгө зарцуулах тухай/uploads/files/57ff44f9df8f2_9-20 42.pdf
4УДШ ТГД2016.09.23А/44Хөрөнгө зарцуулах тухай/uploads/files/57ff450568b7f_9-23 44.pdf