Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2016 оны 7 сар


БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 
2016 ОНЫ 7-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 10
(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)


Д/дШийдвэр гаргагчШийдвэрийн огнооШийдвэрийн дугаарТөрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэхШийдвэрийн хуулбар
1УДШ2016.07.01А/28хөрөнгө зарцуулах тухайSKMBT_36316090709401.pdf
2УДШ2016.07.05А/29хөрөнгө зарцуулах тухай 
3УДШ2016.07.22А/31хөрөнгө зарцуулах тухай 
4УДШ2016.07.22А/32хөрөнгө зарцуулах тухай 
5УДШ2016.07.27А/34хөрөнгө зарцуулах тухай 
6УДШ2016.07.27А/35хөрөнгө зарцуулах тухай 
7УДШ2016.07.27А/36хөрөнгө зарцуулах тухай