Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2016 оны 3 сар


БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 10
(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

УДШ ТГД

2016.03.24

16/21

худалдах ,худалдан авах гэрээ

SKMBT_36316040413290.pdf

2

УДШ ТГД

2016.03.24

14/01

албан тасалгааны тавилга нийлүүлэх гэрээ

 

3

УДШ ТГД

2016.03.29

sl 2016/25

програм хангамж нийлүүлэх гэрээ