Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 2 сар


Дансны дугаарДансны нэрОгнооХарилцагч байгууллагаОрлогоЗарлагаГүйлгээний утга
100900004001Улсын дээд шүүх2/7/2017 337,923,700 ursgal sanhuujilt 
100900004001Улсын дээд шүүх2/8/201726-0000-2603007906 Нийслэлийн ЄХГазар  7,920,000Газрын тєлбєр / Гэрээний №2007 
100900004001Улсын дээд шүүх2/8/201726-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк    
100900004001Улсын дээд шүүх2/8/201726-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк    
100900004001Улсын дээд шүүх2/8/201726-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс  16,401,700ХХОАТатварт 
100900004001Улсын дээд шүүх2/8/201704-0000-499027503 МАГНАЙТРЕЙД ХХК  10,100,000шатахууны зардалд 
100900004001Улсын дээд шүүх2/24/201704-0000-499212610 Корпорейт конвейшн центр ХХК  7,800,000ШТАШПС сургалтанд 
100900004001Улсын дээд шүүх2/16/2017 5,000,000 sanhuujilt 
100900004001Улсын дээд шүүх2/16/201726-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх  13,348,200Сургалт зохион байгуулах Захир 
100900004001Улсын дээд шүүх2/17/201726-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк    
100900004001Улсын дээд шүүх2/17/201790-0000-100200790000 НД-ын ерєнхий сан  19,742,017НДШимтгэлд 
100900004001Улсын дээд шүүх2/17/201790-0000-100200790000 НД-ын ерєнхий сан  13,942,600НДШимтгэлд 
100900004001Улсын дээд шүүх2/17/201726-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс  10,706,100ХХОАТатварт 
100900004001Улсын дээд шүүх2/10/201790-0000-100200790000 НД-ын ерєнхий сан  33,818,600НДШимтгэлд