Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2015 оны 12 сар


ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 
2015 ОНЫ 12-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Дансны дугаар

Дансны нэр

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

Шийдвэрийн хуулбар

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-07

26-0000-2604496262999001 Улаанбаатар хотын банк

 

65,345,100

Цалин

 

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-08

 

103,495,080

 

Sanhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-11

05-0000-5041064324 Саммит компьютер технологи ХХК

 

15,500,000

компьютер авах/урьдчилгаа

-

900004402

Улсын дээд шүүх н.с.

2015-12-14

26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх

 

7,311,958

Урамшууллын зардалд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-18

26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк

 

92,881,012

12 сарын цалин

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-22

 

129,789,350

 

Sanhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-22

  

6,333,900

Sanhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-24

90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

6,184,195

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-24

90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

25,450,740.63

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-24

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

26,832,555.11

ХХОАТатварт

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-24

05-0000-5041064324 Саммит компьютер технологи ХХК

 

29,036,000

Компьютер авах

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-25

90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

15,500,000

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-25

05-0000-5041064324 Саммит компьютер технологи ХХК

 

17,602,550

Компьютер авах

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-12-31

90-0000-900080014 2015 оны татан тєвлєрїїлэлт

 

238,120,364.99

2015-Тєвлєрїїлэлт

-