Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2015 оны 3 сар


ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 
2015 ОНЫ 3-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Дансны дугаар

Дансны нэр

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

Шийдвэрийн хуулбар

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-04

26-0000-2604496262999001 Улаанбаатар хотын банк

 

61,111,272

цалин

 

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-04

 

320,001,200

 

3 сарын санх??жилт

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-04

 

15,000,000

 

3 сарын санх??жилт

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-05

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

5,147,406

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-05

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

9,500,000

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-05

90-0000-20079000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

6,300,000

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-05

90-0000-20079000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

22,870,219.66

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-06

900004001 Улсын дээд шїїх

29,170,219.66

 

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-12

04-0000-499042872 Чингисхаан Цогцолбор

 

9,972,600

сургалтын зохион байгуулахад

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-12

90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

29,170,219.66

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-12

26-0000-2603007906 Нийслэлийн ЄХГазар

 

7,599,964

газрын тєлбєр

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-19

04-0000-499027503 МАГНАЙТРЕЙД ХХК

 

10,002,000

шатахууны тєлбєрт

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-24

26-0000-2604496262999001 Улаанбаатар хотын банк

 

80,839,090

3-р сарын цалин

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-24

15-0000-1102765536 Аэрмаркет

 

6,637,200

билетийн тєлбєр

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-26

26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх

 

5,266,800

Томилолтын мєнгє

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

ЧДїїргийн НДХэлтэс

18,200,000

 

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

90-0000-200790000 ЧДїїргийн НДХэлтэс

 

11,010,282.44

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

ЧДїїргийн НДХэлтэс

11,010,282.44

 

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

14,729,555

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

90-0000-200790000 ЧДїїргийн НДХэлтэс

 

18,200,000

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

90-0000-200790000 ЧДїїргийн НДХэлтэс

 

11,010,282.44

НДШимтгэлд

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-03-31

90-0000-200790000 ЧДїїргийн НДХэлтэс

 

18,200,000

НДШимтгэлд

-