Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2015 оны 2 сар


ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 
2015 ОНЫ 2-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Дансны дугаар

Дансны нэр

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

Шийдвэрийн хуулбар

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-06

26-0000-2604496262999001 Улаанбаатар хотын банк

 

66,730,000

Цалин

 

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-09

 

376,027,800

 

2-r sar sankhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-09

 

10,000,000

 

2-r sar sankhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-09

 

542,557,000

 

2-r sar sankhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-09

 

39,389,800

 

2-r sar sankhuujilt

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-10

26-0000-2604496262999001 Улаанбаатар хотын банк

 

72,053,016

2-р сарын цалин

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-11

26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх

 

10,000,000

дотоод албан томилолт

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-11

04-0000-499042872 Чингисхаан Цогцолбор

 

10,000,000

Сургалт

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-17

26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх

 

268,753,700

Тэтгэвэрт гарахад олгох дэмжлэ

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-17

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

14,041,215

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-17

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

15,384,000

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-17

90-0000-200790000 ЧД.НД-ын ерєнхий сан

 

30,111,412.6

НДШ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-18

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

14,041,215

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-18

26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс

 

15,384,000

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-18

ЧД-ийн татварын хэлтэс

14,041,215

 

ХХОАТ-д

-

900004001

Улсын дээд шүүх

2015-02-18

ЧД-ийн татварын хэлтэс

15,384,000

 

ХХОАТ-д

-