Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 4 дүгээр сар


Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэрГэрээний дүнСанхүүжилт /өссөн дүнгээр/Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
НэрХаяг
Ширээ сандал бусад8872.68872.6АнунХан-уул дүүрэг, Анун төв
Бичгийн ширээ бусад7874.97874.9АнунХан-уул дүүрэг, Анун төв
Бичгийн ширээ сандал бусад92519251АнунХан-уул дүүрэг, Анун төв