Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 3 дугаар сар


Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэрГэрээний дүнСанхүүжилт /өссөн дүнгээр/Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
НэрХаяг
Бараа тавилга9308.29308.2АнунХан-уул дүүрэг, Анун төв
Ширээ сандал96039603АнунХануул дүүрэг, Анун төв
Өлгүүр тавилга9643.79643.7АнунХан-уул дүүрэг, Анун төв
Програм3440027520ЕСМ ХХКСБДүүрэг 6 хороо -49, Тулга төв
Бичгийн ширээ бусад9169.69169.6АнунХан-уул дүүрэг, Анун төв
Ширээ сандал9169.69169.6АнунХан-уул дүүрэг, Анну төв
Бичгийн ширээ бусад8575.68575.6АнунХан-уул, Анун төв
Бичгийн ширээ бусад90979097АнунХан-уул , Анун төв