Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 6 дугаар сар


Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэрГэрээний дүнСанхүүжилт /өссөн дүнгээр/Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч 
   НэрХаяг
автомашины даатгалын төлбөрт6064206.176064206.17Ард даатгалЧД. Ард санхүүгийн нэгдлийн байр. 2 давхарт
шүүгчийн амь нас,эрүүл мэндийн даатгалын хураамж3690340036903400Ард даатгалЧД. Ард санхүүгийн нэгдлийн байр. 2 давхарт
билетийн үнэнд2115090021150900Наран трэвелСБД. Наран трэвелийн байр.