Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Бусад зар, тойм

Шүүх хуралдааны явц 2024.07.01

Даргалагч хуралдаан нээлээ

Оролцогчдод шинээр гаргах хүсэлт байгаа эсэхийг тодруулж, хүсэлтийг хэлэлцэж байна.

Илтгэгч Шүүгч хэргийг илтгэж байна.

Гомдолд тайлбар өгч байна.

Шүүх бүрэлдэхүүн оролцогчдоос асуулт асууж, хариулт авч байна.

Шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөж байна.

Шийдвэр танилцуулж байна.