Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Н.Содномдорж

Орчин үеийн хөдөлмөрийн эдийн засаг

ХӨДӨЛМӨР бол хүний өөрийнх нь болон нийгмийн харилцааны хамгийн чухал суурь юм. Өөрөөр хэлбэл орлогыг бий болгодог эх сурвалж нь зөвхөн хөдөлмөр болж байдаг. Энэ утгаараа хөдөлмөрийн зах зээл судлал нь салбар дундын томоохон судлагдахуун бөгөөд бизнесийн эзэд, ажил хөдөлмөр эрхлэгчид, бодлого боловсруулагчид, судлаачид гээд бүхий л оролцогч талуудын заавал ойлгох, ажил амьдралдаа авч хэрэгжүүлж байх түлхүүр асуудлууд үүнд хамаардаг.

<