Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Д.Зүмбэрэллхам

Төрийн алба:шинэтгэлд шимтэхийн учир

Энэхүү ном нь Монгол улсын хөгжлийн хөдөлгөгч хүч болох мэргэшсэн төрийн албыг хэрхэн бэхжүүлэх талаар бодлого тодорхойлогчид, судлаачид, олон нийтэд зориулан бичсэн эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, нийтлэл ярилцлагуудаас  бүтсэн байна.

<