Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Г.Хэрлэн

Монгол төрийн тогтолцоо

Монгол улсын 1992 оны Үндсэн хуулийн Гуравдугаар бүлэгт байгаа Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Шүүхийн байгууллагын бүрэн эрх, чиг үүрэг, тэдгээрийн харилцааг хэрхэн яаж зохицуулсан тухай баримт бичигтэй (эх сурвалж) танилцаж мэдээлэл авч өөрийн хэмжээнд задлан шинжлэх, дүгнэлт хийх боломжтой цуврал бүтээл юм

<