Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

П.Батбаатар

Гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлын онол, практикийн асуудал

Эрүүгийн процессын ажиллагаанд оролцож буй гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлыг онол, эрх зүй, зохион байгуулалтын хүрээнд цогц байдлаар судалж дээр дурьдсан субъектүүдийг хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, онол, практикийн ач холбогдол бүхий бүтээл юм.

<