Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

М.Доржханд

Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ /Фидик-ийн гэрээ болон олон улсын харьцуулалт/

Хуульч, өмгөөлөгч, Олон улсын эрх зүйч, АНУ-ын Хюберт Хамфри хөтөлбөрийн төгсөгч М.Доржхандын бичсэн энэхүү номонд Барилгын ажлын гэрээ, олон улсын ФИДИК-ийн гэрээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл орсноос гадна КОВИД-19 цар тахал барилгын салбарт хэрхэн нөлөөлж байгааг Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ, ХБНГУ болон АНУ-ын хууль эрх зүйн харьцуулалтыг тусгаж, Олон улсын Зөвлөх инженерүүдийн холбооноос өгч буй зөвлөмж, эрсдэлийг даван туулах аргуудыг оруулсан байна.

Түүнчлэн, Монгол Улсын Барилгын тухай бүхий л хуулиудын өөрчлөлт, холбогдох дүрэм журам, маргаан болон барилгын салбарыг тойрсон дотоод, гадаадын хууль эрх зүйн болон практик зөвлөгөө, мэдээлэл орсон байна.

<