Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Орчуулсан: Ж.Эрдэнэбулган М.Уянга, Т.Золбоо, Б.Батбаяр, Б.Тамир, О.Оюундарь, Б.Анарчулуу

Монгол, Орос, Хятад, Герман улсын эрүүгийн хууль

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн болон Хувийн эрх зүйн судлаач багш нар нэгдэж хэд хэдэн эрүүгийн хуулийг орчуулж нийтийн хүртээл болгох ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Монгол Улс 1926 онд Шүүх цаазын бичиг нэртэйгээр анхны  бие даасан Эрүүгийн төрөлжсөн хууль баталж дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 1929, 1934, 1942, 1961, 1986, 2002, 2015 онуудад Эрүүгийн хуулиуд шинэчлэгдсэн эдүгээ хүрэх үеийнхээ үнэт зүйлийг хамгаалж, түүхэн үүргээ гүйцэтгэж иржээ. 

Бидний орчуулсан Эрүүгийн хуулиуд тус улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжил, бусад улс орнуудын хууль дахь орчин үеийн дэвшилтэд жишгийг үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд зохицуулан хуульчилж боловсронгуй болгох, түүнчлэн хууль зүйн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийж байгаа судлаачид болон бакалаврын болон ахисан суралцагсад, практик байгууллагын ажилтнуудын хуулийн хэрэглээ, мэдлэгт бага ч атугай тус дэм болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Доктор, профессор Ж.Эрдэнэбулган 

<