Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Б.Буянхишиг

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй

Хувийн эрх зүйн салбарт үүссэн эрхийг шүүхээр хэрхэн шийдвэрлүүлэх тухай. Иргэний процесс, шүүхийн шийдвэрийн агуулга, нэхэмжлэлийн зүйлийг тодорхойлох. Нийт 16 бүлэгтэй. Хуульчийн энэ үйл ажиллагаанд бэлтгэх зорилгоор хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн зарчим, дараалал, нэхэмжлэлийн агуулгыг тодорхойлох, шийдвэр гаргах үйл явц, түүний эрх зүйн үр дагавар, мөн шийдвэрийг хянуулах процессын талаар...

<