Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Б.Буянхишиг

Иргэний эрх зүйн удиртгал

Зохиогч номондоо иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, ухагдахуун нэр томъёог зааглах, нийт мөрдөгдөж байсан Иргэний хуулиудын агуулгыг толилуулах, өнөөгийн хууль тогтоомжийн бүтэц, систем, хэрэглээний аргачлал, иргэний эрх зүйн харилцааны оролцогч субьект ба обьектын тухай, иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэх гол тохиолдлууд, нийтлэг зохицуулалт, иргэний эрх зүй дэх эрхээ хамгаалах арга хэрэгслийг авч үзсэн байна. Энэ ном нь их, дээд сургуулийн хууль эрх зүйн сургалтанд хамрагдаж буй оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд иргэний эрх зүйн үндсэн мэдлэгийг олгоход чиглэгдэнэ.

<