ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

 

2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр                          /Пүрэв гараг/

 

Зар Илтгэгч Тойм
1

Эхлэх 9:00 цаг

 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 1185 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 18 дугаар магадлалтай, Д.Цэрэнтогтохын нэхэмжлэлтэй, Б.Болдсайхан, Р.Энхсаруул нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор,

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
2

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 136/ШШ2018/00316 дугаар шийдвэртэй, Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр магадлалтай, А.Амарбаяр, Б.Чулуунсуурь нарын нэхэмжлэлтэй, Д.Отгончулуун, Ш.Өлзийнэмэх нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн  гаргасан гомдлоор,

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
3

Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 142/ШШ2018/01155 дугаар шийдвэртэй, Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 08 дугаар магадлалтай, А.Амардалайгийн нэхэмжлэлтэй, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 437 дугаар нээлттэй хорих анги, 50 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч М.Сэржмядаг нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор,

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
4

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 102/ШШ2017/03083 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 241 дүгээр магадлалтай, Монгол Улсын Дээд Шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 001/ХТ2018/00908 дугаар тогтоолтой, Ж.Мөнхтулгын нэхэмжлэлтэй, С.Эрдэнэчимэгт холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай нэхэмжлэгч, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан хүсэлтээр,

Дашхүүгийн Цолмон Хүсэлтийг хангаагүй
5

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 102/ШШ2018/03272 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 52 дугаар магадлалтай, М.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Б.Оюунчимэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
6

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 183/ШШ2018/02432 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 129 дүгээр магадлалтай, Т.Дашзэвэг, Д.Наранзул нарын нэхэмжлэлтэй, Д.Тэгшбуян, Л.Мягмарсүрэн нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
7

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 184/ШШ2018/02564 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 112 дугаар магадлалтай, “Монтрак групп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, С.Амарсүлдэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч, хариуцагчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1211 дүгээр шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15 дугаар магадлалтай, Б.Мягмарбаярын нэхэмжлэлтэй, “Төрийн банк” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
9

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 136/ШШ2018/00467 дугаар шийдвэртэй, Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар магадлалтай, Б.Гэрэлжаргалын нэхэмжлэлтэй, Ч.Цэен-Эрэгжээд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
10

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 133/ШШ2018/00504 дүгээр шийдвэртэй, Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 36 дугаар магадлалтай, “Хас Банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, С.Батмөнхөд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
11

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 1211 дүгээр шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11 дугаар магадлалтай, Лэйн Жэймс Алберт Флоресийн нэхэмжлэлтэй, “Шарын Гол” ХК-нд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон
12

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 183/ШШ2018/02693 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 155 дугаар магадлалтай, Ертөнцөд сайн мэдээ тараах бурханы сүмийн нэхэмжлэлтэй, А.Баянмөнх, “Асиансити ХХК-нд тус тус холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
13

Булган аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 660 дугаар шийдвэртэй, Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 03 дугаар магадлалтай, Э.Нямдоржийн нэхэмжлэлтэй, Булган аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор, 

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
14

Эхлэх 13:30  цаг

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 184/ШШ2018/03136 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 303 дугаар магадлалтай, “Ариг банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Н.Чагнаадорж, Б.Амарзаяа, Д.Долзодмаа нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
15

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 102/ШШ2018/03820 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 238 дугаар магадлалтай, Ц.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Г.Должинсүрэн, Г.Чимэдцэен нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
16

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 102/ШШ2018/03290 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 122 дугаар магадлалтай, “Монтрак групп” ХХК, “Монтрак констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Батмөнхөд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
17

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 1218 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 08 дугаар магадлалтай, “Дархан-Ус суваг” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Дархан түвшин” ХХК, Б.Мишиг нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
18

Чингэлтэй  дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 182/ШШ2018/02251 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 208 дугаар магадлалтай, “Монтрак Фотон” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Шандын нуруу” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
19

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 222 дугаар шийдвэртэй, Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 42 дугаар магадлалтай, Д.Төмөрбатын нэхэмжлэлтэй, Д.Батхишигт холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
20

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 181/ШШ2018/01567 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 1994 дүгээр магадлалтай, Монгол Улсын Дээд Шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 001/ХТ2019/00209 дүгээр тогтоолтой, “Боса-Импекс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ж.Болдсайхан, Г.Баянмөнх нарт холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гаргасан хүсэлтээр

Батсүрэнгийн Ундрах Хүсэлтийг хангаагүй
21

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 101/ШШ2018/03561 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 180 дугаар магадлалтай, “Бээжин либияа констракшнХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Жинхуасиндажибин” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
22

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 101/ШШ2018/03491 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 101 дүгээр магадлалтай, Н.Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн засаг даргад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
23

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 102/ШШ2018/03614 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 346 дугаар магадлалтай, Н.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Тунгалагсайханд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
24

Чингэлтэй  дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 182/ШШ2018/00027 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 357 дугаар магадлалтай, М.Батын нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
25

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 182/ШШ2018/02438 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 187 дугаар магадлалтай, Х.Байгалмаагийн нэхэмжлэлтэй,  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Цэндийн Амарсайхан Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
26

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 102/ШШ2018/03504 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 93 дугаар магадлалтай, А.Бадамлянхуагийн нэхэмжлэлтэй, Д.Цэцгээ, Н.Даваадорж нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор,

Цэндийн Амарсайхан Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
27

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 102/ШШ2019/00226 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 470 дугаар магадлалтай, Ц.Цэрэнпагмын нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Эрүүл мэнд Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Батлан хамгаалах яам, Батлан хамгаалахын төв архив, Цэргийн төв эмнэлэгт тус тус холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Цэндийн Амарсайхан Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

Хуралдааны зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ч.Уранбилэг

Утас: 261698 Вэбсайт:www.supremecourt.mn