ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

 

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр                                      /Пүрэв гараг/

 

Эхлэх: 900 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 101/ШШ2018/01271 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1411 дүгээр магадлалтай, Б.Отгонболдын нэхэмжлэлтэй, “Ди Би Эм лизинг” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
2

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 101/ШШ2018/01066 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1344 дүгээр магадлалтай, “Кредит Монгол ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Батдоржид холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
3

Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 142/ШШ2018/00420 дугаар шийдвэртэй, Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 74 дүгээр магадлалтай, Г.Мягмарсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Б.Өгөөмөрт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
4

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 101/ШШ2018/01147 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1450 дугаар магадлалтай, Б.Содномын нэхэмжлэлтэй, Д.Цэрэндулам, У.Ганхөлөг, “Чандмань-Эрхүүд” ХХК нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
5

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 102/ШШ2018/01289 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1393 дугаар магадлалтай, Ц.Цэцэгмаагийн нэхэмжлэлтэй, “Өсөх марал од” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
6

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 101/ШШ2018/01451 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1433 дугаар магадлалтай, К.Султанинкаримын нэхэмжлэлтэй, “Нандин-Эрдэм” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг зохигчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
7

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 182/ШШ2018/00332 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1164 дүгээр магадлалтай, Б.Алимаа, П.Манлайбаатар, П.Хатанбаатар, П.Ганбаатар нарын нэхэмжлэлтэй, Л.Пүрэвдоржид холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 183/ШШ2018/00566 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1276 дугаар магадлалтай, Ч.Өнөрцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
9

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 183/ШШ2018/00638 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1354 дүгээр магадлалтай, В.Ганбаатарын нэхэмжлэлтэй, С.Цэндэд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
10

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 181/ШШ2018/00629 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1443 дугаар магадлалтай, Т.Хатанбаатарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
11

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 183/ШШ2018/0783 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1336 дугаар магадлалтай, Казакстан улсын иргэн Байжумагийн Гульзира /Baizhuma Gulizira/-гийн нэхэмжлэлтэй, А.Туяад холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
12

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 183/ШШ2018/00190 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1296 дугаар магадлалтай, Х.Бямбадорж, Д.Баясгалан нарын нэхэмжлэлтэй, Б.Чинзориг, “Энжелик” ХХК нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
13

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 101/ШШ2018/01114 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1311 дүгээр магадлалтай, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газрын нэхэмжлэлтэй, “Ворм энержи” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
14

Эхлэх 13:30 цаг

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 181/ШШ2017/02420 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2464 дүгээр магадлалтай, Монгол Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 001/ХТ2018/00498 дугаар тогтоолтой, А.Нансалмаагийн нэхэмжлэлтэй, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянууулах тухай нэхэмжлэгчийн гаргасан хүсэлтээр

Дашхүүгийн Цолмон Хүсэлтийг хангаагүй
15

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 183/ШШ2018/00548 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1297 дугаар магадлалтай, Ш.Даваасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, “Эх Монгол групп” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
16

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 103/ШШ2018/00080 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1162 дугаар магадлалтай, Д.Мядагмаагийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Нямцогт, О.Батболд нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч Ч.Нямцогтын гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
17

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 101/ШШ2018/00899 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1221 дүгээр магадлалтай, У.Гэсэрийн нэхэмжлэлтэй, Х.Эрдэнэчимэг, Э.Энхтайван нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
18

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 182/ШШ2018/00511 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1140 дүгээр магадлалтай, Ц.Нүрзэдийн нэхэмжлэлтэй, “Сандэй” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
19

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 102/ШШ2018/00938 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1202 дугаар магадлалтай, “Алтай констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Г.Алтанцэцэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
20

Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 138/ШШ2018/00262 дугаар шийдвэртэй, Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 201/МА2018/00015 дугаар магадлалтай, Н.Энхсайханы нэхэмжлэлтэй, “Дорнын Мөнх Нар” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
21

Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 142/ШШ2018/00263 дугаар шийдвэртэй, Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 75 дугаар магадлалтай, Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “Эрдэнэт транспорт” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
22

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 181/ШШ2018/00753 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1339 дүгээр магадлалтай, Радио телевизийн сүлжээ УТҮГ-ын нэхэмжлэлтэй, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Баянзүрх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд тус тус холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
23

Дархан-Уул аймаг дахь сум дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 530 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 62 дугаар магадлалтай, С.Баттөмөрийн нэхэмжлэлтэй, Ю.Энх-Оюунд холбогдох иргэний хэргийг зохигчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
24

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 101/ШШ2018/01210 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1386 дугаар магадлалтай, “Жетро холдинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Гурвансайхан уул” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
25

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 183/ШШ2018/00465 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1327 дугаар магадлалтай, “БИД финанс ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ж.Цэцгээд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
26

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 102/ШШ2018/01055 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1319 дүгээр магадлалтай, Д.Батнямын нэхэмжлэлтэй, С.Нарантунгалагт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

Хуралдааны зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Наранхүү

Утас: 261698 Вэбсайт:www.supremecourt.mn