ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР

ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГҮҮД

2018 оны 06 дугаар сарын 20ы  өдөр                                                      /Лхагва гараг/

Шүүх хуралдаан эхлэх цаг 09:00

Зар Илтгэгч Тойм
1

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 765 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 260 дугаар магадлалтай Б.Чинбат, Г.Ганзориг, Э.Батжаргал, Л.Ариунбаяр, Э.Баярбаатар нарт холбогдох 21 хавтас хэргийг Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Агарын бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                / 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1, 145 дугаар зүйлийн 145.2, 145.3, 147 дугаар зүйлийн 147.2, 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1/

Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Хүсэлтээсээ татгалзсан
2

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 79 дүгээр шийтгэх тогтоол, Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 35 дугаар магадлалтай Т.Лхамсүрэнд холбогдох 2 хавтас хэргийг хохирогч Г.Сүхбаатарын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                /2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.3/

Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан
3

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 62 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 285 дугаар магадлалтай Л.Ганчимэгт холбогдох 1 хавтас хэргийг шүүгдэгч Л.Ганчимэгийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1/

Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
4

Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 317 дугаар шийтгэх тогтоол, Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 32 дугаар магадлалтай П.Баянжаргалд холбогдох 4 хавтас хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Оюунчимэгийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                /2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1/

Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
5

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 19 дүгээр шийтгэх тогтоол, Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 дугаар магадлалтай А.Хумарбек, М.Серк нарт холбогдох 3 хавтас хэргийг Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий прокурор Т.Батсүхийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                / Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3/

Батаагийн Батцэрэн Магадлал хүчингүй шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт
6

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 92 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 289 дүгээр магадлалтай Н.Бямба-Очирт холбогдох 1 хавтас хэргийг Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Х.Ням-Эрдэнийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1/

Батаагийн Батцэрэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
7

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 117 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 283 дугаар магадлалтай Д.Цэрэнбатад холбогдох 2 хавтас хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Ц.Нармандахын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

/ Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.5, 2.7/

Батаагийн Батцэрэн Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан
8

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 246 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 373 дугаар магадлалтай Ц.Нармандахад холбогдох 1 хавтас хэргийг Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор М.Эрдэнэзаяагийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

      / Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1/

Батаагийн Батцэрэн Магадлал хүчингүй шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт
9

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 124 дүгээр шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 385 дугаар магадлалтай Адежимирой Адефеми Абиодунд холбогдох 1 хавтас хэргийг шүүгдэгч болон түүний өмгөөлөгч Б.Даваасүрэн нарын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

            / Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.7 дугаар зүйлийн 2/

Батаагийн Батцэрэн Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
10

Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 19 дүгээр цагаатгах тогтоол, Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 33 дугаар магадлалтай Ч.Баттулга, Н.Ган-Эрдэнэ нарт холбогдох 3 хавтас хэргийг Орхон аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурорын Ч.Сэлэнгийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

            /2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.4, 126.2.6/

Дамдины Ганзориг Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
11

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 216 дугаар цагаатгах тогтоол, Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүээр сарын 10-ны өдрийн 29 дүгээр магадлалтай Ж.Болдбаярт холбогдох 1 хавтас хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч З.Энхтуяагийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

               /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 203 дугаар зүйлийн 203.1/

Дамдины Ганзориг Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
12

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 75 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 350 дугаар магадлалтай Б.Давшзэвэгт холбогдох 2 хавтас хэргийг шүүгдэгч Б.Дашзэвэг болон түүний өмгөөлөгч Д.Тунгалагийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                         /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4/

Дамдины Ганзориг Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан
13

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01 дүгээр шийтгэх тогтоол, Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 25 дугаар магадлалтай Л.Хүрэлсүх, Б.Энхтүвшин, Б.Баянсан, О.Идэрбор, Н.Батдорж нарт холбогдох 7 хавтас хэргийг шүүгдэгч Л.Хүрэлсүхийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

/2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2, 145.3, 145.4/

Чагдаагийн Хосбаяр Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
14

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 200 дугаар шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 381 дүгээр магадлалтай Ц.Отгонбаатарт холбогдох 2 хавтас хэргийг шүүгдэгч Ц.Отгонбаатарын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

                    /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4/

Чагдаагийн Хосбаяр Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон
15

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 743 дугаар шүүгчийн захирамж, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 08 дугаар магадлалтай ялтан С.Ганбаярт холбогдох 2 хавтас ял дүйцүүлэн хасах тухай материалыг ялтан С.Ганбаяр болон түүний өмгөөлөгч Ш.Мягмарцэрэнгийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

     /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2.1, 91.2.7, 91.2.11, 91.2.16/

Чагдаагийн Хосбаяр Шүүгчийн захирамж, магадлал хэвээр
16

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10 дугаар шийтгэх тогтоол, Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 08 дугаар магадлалтай Е.Алтынд холбогдох 2 хавтас хэргийг Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий прокурор Т.Батсүхийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.

               /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.4/

Чагдаагийн Хосбаяр Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон
17

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 06 дугаар шийтгэх тогтоол, Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09 дүгээр магадлалтай Г.Буяннэмэхэд холбогдох 2 хавтас хэргийг шүүгдэгч Г.Буяннэмэх болон түүний өмгөөлөгч Б.Алтангэрэл, В.Содномцэрэн нарын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ.    /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1/        

                                                                                                      

Чагдаагийн Хосбаяр Шүүх хуралдаан хойшлогдсон

Зар гаргасан: Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Өлзийтүвшин /Лавлах утас: 62263409/