ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                        Лхагва гараг

Эхлэх: 09:00 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Н.Мөнхгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Нийслэлийн Засаг дарга тус тус холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 128/ШШ2018/0080 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 221/МА2018/0210 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
2

“Цогт-Өнжүүл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Архангай аймгийн Засаг даргад холбогдох Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 109/ШШ2018/0003 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 221/МА2018/0219 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
3

Ж.Батмөнхийн нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Засаг даргад холбогдох Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 123/ШШ2018/0003 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/МА2018/0198 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
4

Ц.Болдын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 128/ШШ2018/0002 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 221/МА2018/0212 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
5

“ТДЛБЧ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 128/ШШ2018/0096 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 221/МА2018/0226 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
6

“Наранфүүдс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагч З.Цээсүрэн, Ж.Эрдэнэбүрэн нарт холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 128/ШШ2018/0140 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 221/МА2018/0254 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашдоржийн Мөнхтуяа Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
7

“Ю энд Би” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд тус тус холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 128/ШШ2018/0086 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 221/МА2018/0222 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор 

Дашдоржийн Мөнхтуяа Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
8

“Эйс Би Эйч” болон “Эм Эм И Жи” ХХК-уудын нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 128/ШШ2018/0089 дүгээр шийдвэр, 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 221/МА2018/0237 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч, гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Гочоогийн Банзрагч Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
9

“Масс инвест” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 128/ШШ2018/0168 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 221/МА2018/0264 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч болон өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

13:30

Гочоогийн Банзрагч Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
10

М.Отгонжаргалын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн газрын алба, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргад холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 128/ШШ2018/0093 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 221/МА2018/0242 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Лхүндэвийн Атарцэцэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн
11

“Жавхлант орд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Засаг даргад холбогдох Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 120/ШШ2018/0001 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 221/МА2018/0231 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн гаргасан гомдлоор

Лхүндэвийн Атарцэцэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
12

“Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ийн захирал Р.Зоригтын нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Сангийн сайдад холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 128/ШШ2018/0014 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/МА2018/0201 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Лхүндэвийн Атарцэцэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн
13

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга болон Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга нарт холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 128/ШШ2018/0012 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 221/МА2018/0208 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Чулууны Тунгалаг Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон

Зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Гантогтох

Утас: 62263408