ИРГЭНИЙ  ХЭРГИЙН  ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                        /Даваа гараг/

Эхлэх: 9:00 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 19 дүгээр шийдвэртэй, Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 дугаар магадлалтай, “Хадгаламж банк” ХХК дахь банкы эрх хүлээн авагчийн нэхэмжлэлтэй, Т.Отгончимэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон
2

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 183/ШШ2017/02562 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 499 дүгээр магадлалтай, С.Ганхуягийн нэхэмжлэлтэй, “Атар-Өргөө” ХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
3

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 181/ШШ2017/03266 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 507 дугаар магадлалтай, А.Энхнарангийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Их Сургуульд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
4

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 133/ШШ2018/00023 дугаар шийдвэртэй, Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар магадлалтай, Ц.Цээмаагийн нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
5

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 184/ШШ2017/02690 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 210/МА2018/00407 дугаар магадлалтай, Б.Баасандолгорын нэхэмжлэлтэй, Г.Дэлгэрцогт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
6

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 181/ШШ2018/00037 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 657 дугаар магадлалтай, Б.Саруулзаяа, Б.Энэрэл нарын нэхэмжлэлтэй, “Бевертек технологи” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гаргасан гомдлоор 

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
7

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 181/ШШ2017/02967 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 542 дугаар магадлалтай, Г.Орхоны нэхэмжлэлтэй, Б.Мөнхзулд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 102/ШШ2017/03471 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 531 дүгээр магадлалтай, Д.Бадмаарагийн нэхэмжлэлтэй, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор 

Батсүрэнгийн Ундрах Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
9

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 102/ШШ2017/03179 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 210/МА2018/00502 дугаар магадлалтай, С.Минжингийн нэхэмжлэлтэй, “Нэгэн зүгт хамтдаа хүүхэд хөгжлийн төв” НҮТББ-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
10

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 184/ШШ2017/02514 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 210/МА2018/00347 дугаар магадлалтай, Д.Мягмарсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Я.Лхагваад холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор 

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
11

Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 дугаар шийдвэртэй, Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний давж заалдах шатны  шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 13 дугаар магадлалтай, Д.Мөнхжаргалын нэхэмжлэлтэй, С.Шагдарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч, хариуцагчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
12

Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 14 дүгээр шийдвэртэй, Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 07 дугаар магадлалтай, Г.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, С.Пүрэвжав, С.Батзаяа нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
13

Эхлэх 13:30 цаг

Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 566 дугаар шийдвэртэй, Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 03 дугаар магадлалтай, Б.Ганчимэгийн нэхэмжлэлтэй, П.Эрдэнэбат, Д.Бат-Эрдэнэ нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
14

Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 129/ШШ2018/00083 дугаар шийдвэртэй, Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 дугаар магадлалтай, З.Тэрбишийн нэхэмжлэлтэй, О.Отгонбат, О.Отгонбаяр нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн нарын гаргасан гомдлоор 

Хуушааны Эрдэнэсувд Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
15

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 130/ШШ2018/00001 дүгээр шийдвэртэй, Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 212/МА2018/00015 дугаар магадлалтай, Т.Даулетханы нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 6 дугаар багт орших, “Шипагер” өрхийн эрүүл мэндийн төвд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
16

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн өдрийн 101/ШШ2017/04042 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 210/МА2018/00444 дүгээр магадлалтай, Я.Намсрайхүүгийн нэхэмжлэлтэй, “Шилмэл шилтгээн” СӨХ-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
17

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн өдрийн 103/ШШ2017/00519 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 476 дугаар магадлалтай, “Хаан банк” ХХК-ийн Багануур салбарын нэхэмжлэлтэй, Б.Энхбаяр, Д.Гантөмөр нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
18

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн өдрийн 181/ШШ2017/02880 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 605 дугаар магадлалтай, “Скайтел” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Д.Гандийд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
19

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 182/ШШ2017/02518 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 566 дугаар магадлалтай “Пума” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
20

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 181/ШШ2017/03239 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 604 дүгээр магадлалтай Б.Цэрэнбалын нэхэмжлэлтэй, “Мөнгөн-Ундарга” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
21

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 102/ШШ2017/02111 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2227 дугаар тогтоолтой, Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 001/ХТ2018/00372 дугаар тогтоолтой, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын нэхэмжлэлтэй, “Даяархас” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан хүсэлтээр 

Готовдоржийн Цагаанцоож Хүсэлтийг хангаагүй
22

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 101/ШШ2018/00239 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 672 дугаар магадлалтай, Н.Цээлээгийн нэхэмжлэлтэй, Х.Батцэнгэлд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор 

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

Хуралдааны зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ш.Мөнхжаргал

Утас: 261698