ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                          Даваа гараг

Эхлэх: 09:00 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Т.Баярмаагийн нэхэмжлэлтэй, Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны даргад холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 128/ШШ2018/0078 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 221/МА2018/0240 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан
2

П.Ундрах, Т.Отгонбаяр нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-д холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 128/ШШ2017/0957 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 221/МА2018/0225 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч болон түүний өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
3

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Даланжаргал сумын Засаг дарга болон тус сумын Олон-Овоо багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 20 га газрыг ачилт буулгалтын талбайн зориулалтаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах №01/2017 дугаартай төсөл сонгон шалгаруулалтын Ажлын хэсгийн даргад холбогдох Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 115/ШШ2018/0005 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 221/МА2018/0238 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгч болон гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн
4

 “МОС” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 128/ШШ2018/0025 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 221/МА2018/0248 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Гомдлоосоо татгалзсан
5

Д.Мөнхбаярын нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргад холбогдох Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 115/ШШ2017/0014 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 221/МА2018/0077 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
6

“Чандмань Увс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Увс аймгийн Засаг дарга, тус аймгийн Улаангом сумын Засаг даргад тус тус холбогдох Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 124/ШШ2018/0002 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 221/МА2018/0186 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
7

Д.Энхжаргал нарын нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны хяналтын улсын байцаагч Ц.Даваанямд холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 57 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 221/МА2018/0172 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч нарын өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Ц.Батмандахын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Газрын албанд  холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 128/ШШ2018/0139 дүгээр шийдвэр,  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 221/МА2018/0252 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Чулууны Тунгалаг Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
9

Гомдол гаргагч Э.Авирмэдийн гомдолтой Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 317 дугаар захирамжийг гомдол гаргагчийн гомдлоор

    

13:30

Чулууны Тунгалаг Захирамжийг хэвээр үлдээсэн
10

“Жамп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 128/ШШ2017/0047 дугаар шийдвэр, 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 221/МА2018/0227 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Лхүндэвийн Атарцэцэг Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
11

Т.Баянбатын нэхэмжлэлтэй,Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад холбогдох Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 110/ШШ2018/0012 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/МА2018/0200 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Дашдоржийн Мөнхтуяа Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан
12

Л.Пүрэвбаатарын нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Баянцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд холбогдох Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 123/ШШ2018/0002 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 221/МА2018/0187 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Дашдоржийн Мөнхтуяа Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
13

“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын Татварын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0967 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 221/МА2018/0188 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг хариуцагч нарын гаргасан гомдлоор

Дашдоржийн Мөнхтуяа Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн
14

Б.Ундрахын нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Засаг дарга, Ховд аймгийн Зэрэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 07 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 221/МА2018/0216 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Чулууны Тунгалаг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон

Зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Гантогтох

  Утас: 62263408