ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр                          /Мягмар  гараг/

 

Эхлэх: 900 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 131/ШШ2017/00932 дугаар шийдвэртэй, Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09 дүгээр магадлалтай А.Хишигжаргалын  нэхэмжлэлтэй, Б.Төмөр, Т.Дэлэгсүрэн нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
2

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 101/ШШ2017/03682 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 332 дугаар магадлалтай “Төрийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Т.Гомбодорж, Г.Отгонтуяа нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
3

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 181/ШШ2017/02965 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 342 дугаар магадлалтай Н.Түмэн-Өлзийгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Бат-Эрдэнэд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
4

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 181/ШШ2017/02245 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 210/МА2018/00409 дүгээр магадлалтай, “И Жи Эй Эй” ХХК-ийн хүсэлттэй, Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “И Жи Эй Эй” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон
5

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 184/ШШ2017/02386 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 285 дугаар магадлалтай, Б.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, Ерөнхий боловсролын 107 дугаар сургуульд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
6

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 182/ШШ2017/02092 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 192 дугаар магадлалтай, П.Өлзийхишигийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Ерөнхий боловсролын 49 дүгээр сургуульд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор     

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
7

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 182/ШШ2017/02336 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 361 дүгээр магадлалтай, Д.Бямбаагийн нэхэмжлэлтэй, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
8

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 147/ШШ2017/00471 дүгээр шийдвэртэй, Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр магадлалтай Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын нэхэмжлэлтэй, Б.Эрдэнэтуяа, М.Энхнайрамдал нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
9

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 101/ШШ2017/04120 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 487 дугаар магадлалтай, Ц.Эрдэнэцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Л.Түмэн-Өлзийд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
10

Орхон аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 142/ШШ2017/01307 дугаар шийдвэртэй, Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 19 дүгээр магадлалтай “Эрдэнэт Сүү Эко” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Д.Энхбатад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
11

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 101/ШШ2017/03976 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 606 дугаар магадлалтай, “Цахим хөтөлбөр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Худалдаа үйлчилгээний хэлтэст холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
12

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 33 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 13 дугаар магадлалтай, “Хаан банк” ХХК-ийн Дархан салбарын нэхэмжлэлтэй, О.Батзоригт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
13

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 65 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 14 дүгээр магадлалтай, Б.Отгонцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Т.Болдбаатарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч, хариуцагчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
14

Архангай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 129/ШШ2018/00016 дугаар шийдвэртэй, Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05 дугаар магадлалтай, Н.Цэцэглэнгийн нэхэмжлэлтэй, М.Баяндэлгэрт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор             

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
15

Эхлэх 13:30 цаг

 

 

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 182/ШШ2017/02513 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 485 дугаар магадлалтай, С.Отгонбаатарын нэхэмжлэлтэй, Цаг уур, орчны шинжилгээний газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
16

Увс аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 849 дүгээр шийдвэртэй, Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 04 дүгээр магадлалтай, Ч.Хүрэлбаатарын нэхэмжлэлтэй, Ч.Чимэдэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
17

Увс аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 21 дүгээр шийдвэртэй, Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 05 дугаар магадлалтай, “Алтай ложистик” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ш.Бат-Амгаланд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
18

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 181/ШШ2017/02978 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 484 дүгээр магадлалтай, Ж.Эрдэнэцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
19

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 97 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 12 дугаар магадлалтай, “Дөл” СӨХ-ны нэхэмжлэлтэй, Я.Жаргалсайхан, А.Сэлэнгэ нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор          

Пунцагийн Золзаяа Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
20

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 102/ШШ2017/03377 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 418 дугаар магадлалтай, Б.Ундраагийн нэхэмжлэлтэй, Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
21

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 183/ШШ2017/02576 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 423 дугаар магадлалтай, Б.Ганбатын нэхэмжлэлтэй, Эрчим хүчний яаманд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
22

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 102/ШШ2017/03394 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 452 дугаар магадлалтай, “Хас банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Түмэн Элч” ХХК, Б.Найдандорж, М.Цэемаа нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч, хариуцагчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
23

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 102/ШШ2017/03451 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 495 дугаар магадлалтай, “Анир импекс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
24

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 181/ШШ2017/02897 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 401 дүгээр магадлалтай, “Нуган трейд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Н.Баатарболд, Г.Норжмаа, Ц.Майцэцэг нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан

Хуралдааны зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Э.Боролдой

Утас: 261698 Вэбсайт:www.supremecourt.mn