ЗАХИРГААНЫ  ХЭРГИЙН  ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр                                                     Даваа гараг

 

   Эхлэх: 09:00 цаг

 

Зар Илтгэгч Тойм
1

Б.Мөнх-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын Засаг даргад холбогдох Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 111/ШШ2017/0040 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 221/МА2018/0181 дүгээр магадлалтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан
2

Трожан Холдинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Дорнод аймгийн Засаг дарга, Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Дорнод аймгийн Баяндун сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тус тус холбогдох Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 221/МА2018/0042 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

 

Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
3

Н.Гансүхийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Сангийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 128/ШШ2017/0941  дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 221/МА2018/0185 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
4

Б.Өнөгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 128/ШШ2018/0124 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 221/МА2018/0230 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Чулууны Тунгалаг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн
5

Д.Энхжаргал нарын нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны хяналтын улсын байцаагч Ц.Даваанямд холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 57 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 211/МА2018/0172 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч нарын өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Бямбаагийн Мөнхтуяа Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
6

“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын Татварын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0967 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 211/МА2018/0188 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг хариуцагч нарын гаргасан гомдлоор

Дашдоржийн Мөнхтуяа Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
7

Б.Батболдын нэхэмжлэлтэй, Хэнтий аймгийн Засаг даргад холбогдох, Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 127/ШШ2018/0003 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 211/МА2018/0197 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

 

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Д.Доржпүрэв нарын нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 221/МА2017/0358 дугаар магадлал, Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 302 дугаар тогтоолтой захиргааны хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч Д.Бүүвэйбаатарын гаргасан хүсэлтээр

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Хүсэлтийг хангаагүй
9

   13:30

Гомдол гаргагч Н.Цэрэндэжидийн гомдолтой Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 323 дугаар захирамжийг гомдол гаргагчийн гомдлоор

 

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Захирамжийг хэвээр үлдээсэн
10

Гомдол гаргагч Э.Авирмэдийн гомдолтой Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 317 дугаар захирамжийг гомдол гаргагчийн гомдлоор

Чулууны Тунгалаг Шүүх хуралдаан хойшлогдсон

Зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга У.Батцэцэг

                                Утас: 62263408