ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр      Даваа гариг           10 цаг 00 минутаас

Зар Илтгэгч Тойм
1

“Их эв нам”-ыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг хэлэлцэх шүүх хуралдаан 

Готовдоржийн Цагаанцоож Хүсэлтийг хангаагүй
2

“Хөдөлмөрийн Үндэсний нам”-ыг дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг хэлэлцэх шүүх хуралдаан 

Хуушааны Эрдэнэсувд Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
3

“Гэр хороолол хөгжлийн нам”-ыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг хэлэлцэх шүүх хуралдаан 

Дашхүүгийн Цолмон Хүсэлтийг хангаагүй

Зарыг гаргасан: Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах А.Энхжаргал, Т.Батдорж  

Утас: 51261820,  6226-3404