ИРГЭНИЙ  ХЭРГИЙН  ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр                                                        /Пүрэв гараг/

Эхлэх: 9:00 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Баянгол дүүргийн  Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 102/ШШ2017/01584 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2008 дугаар магадлалтай, “Мөнхийн эрхи ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Т.Цэнгэлд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор 

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
2

Булган аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 176 дугаар шийдвэртэй, Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14 дүгээр магадлалтай, “Охь булаг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Монгол гео каратаж” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
3

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 184/ШШ2017/01762 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2178 дугаар магадлалтай, О.Түвшингийн нэхэмжлэлтэй, Э.Эрдэнэсүрэнд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Дашхүүгийн Цолмон Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
4

Баянзүрх дүүргийн  Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 101/ШШ2017/02416 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2065 дугаар магадлалтай, Л.Отгонсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, “Барилга Эм Эн” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор 

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
5

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 836 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 131 дүгээр магадлалтай, Р.Хандсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Н.Бадамхандад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч, хариуцагчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор 

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
6

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 538 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 119 дүгээр магадлалтай, Т.Ганболдын нэхэмжлэлтэй, З.Оюунболор, Л.Нямсүрэн нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
7

 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 101/ШШ2017/02261 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1983 дугаар магадлалтай, Кей Сын Хийгийн нэхэмжлэлтэй, “Эм Энд Жи констракшн” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Батсүрэнгийн Ундрах Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Завхан аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 301 дүгээр шийдвэртэй, Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 22 дугаар магадлалтай, Б.Цэрэнчимэдийн нэхэмжлэлтэй, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Завхан аймаг дахь Политехник коллежид холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
9

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 181/ШШ2017/02093 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2170 дугаар магадлалтай, Ц.Цэцэгмаагийн нэхэмжлэлтэй, “Хас банк” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
10

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 695 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 125 дугаар магадлалтай, А.Базаррагчаагийн нэхэмжлэлтэй, Д.Энхчулуунд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор 

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
11

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 183/ШШ2017/01639 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2038 дугаар магадлалтай, Г.Барсболдын нэхэмжлэлтэй, Д.Алтантөгст холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
12

Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 104/ШШ2017/00278 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 2196 дугаар магадлалтай, Э.Нарантуяагийн нэхэмжлэлтэй, “Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГазарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
13

Эхлэх цаг 13:30 цагт

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 101/ШШ2017/01963 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 210/МА2017/02080 дугаар магадлалтай, Д.Сэржмядагийн нэхэмжлэлтэй, О.Алтансүхэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
14

Завхан аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 373 дүгээр шийдвэртэй, Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 28 дугаар магадлалтай, Э.Батсайханы нэхэмжлэлтэй, Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
15

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 143 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 132 дугаар магадлалтай, О.Лхагвадоржийн нэхэмжлэлтэй, Н.Тэрбиш, Д.Байгалмаа нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор 

Пунцагийн Золзаяа Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
16

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 181/ШШ2017/01817 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2001 дүгээр магадлалтай, “Номин Юнион” ХЗХ-ны нэхэмжлэлтэй, С.Ганчимэг, З.Дөлгөөн, “Энвок-Инк” ХХК-д нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Пунцагийн Золзаяа Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
17

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 181/ШШ2017/01008 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1369 дүгээр магадлалтай С.Жамсрангийн нэхэмжлэлтэй, А.Янсанмаад холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Цэндийн Амарсайхан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
18

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 183/ШШ2017/00835 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1274 дүгээр магадлалтай, О.Өлзийсайханы нэхэмжлэлтэй, Д.Мөнхцэцэг, У.Мөнх-Алдар нарт холбогдорх иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Цэндийн Амарсайхан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
19

 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 102/ШШ2017/02126 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2050 дугаар магадлалтай, Х.Жамцансамбуугийн нэхэмжлэлтэй, С.Мандахбаярт холбогдорх иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Цэндийн Амарсайхан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
20

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 101/ШШ2017/02126 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2061 дүгээр магадлалтай, С.Даваадорж, Н.Алтанцоож нарын нэхэмжлэлтэй, “Сонгинохангай” ХХК-д холбогдорх иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Цэндийн Амарсайхан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
21

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 101/ШШ2017/02312 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 2107 дугаар магадлалтай, Ө.Ундрахцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, “ИЗМНЭГ” ХХК, О.Амартүвшин нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
22

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 183/ШШ2017/01548 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 2033 дугаар магадлалтай, “Улаанбаатар барилга” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Өгөөмөр зам” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор 

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
23

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 183/ШШ2017/01518 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2045 дугаар магадлалтай, Ш.Отгонсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, П.Ганбат, Х.Батбаяр, “Анима интернэшнл” ХХК-д тус тус холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гаргасан гомдлоор 

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн

Хуралдааны зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ш.Мөнхжаргал

Утас: 62263408