ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

БҮРЭЛДЭХҮҮН I

2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр                                           /Мягмар гараг/

Эхлэх: 09:00 цаг

Зар Илтгэгч Тойм
1

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 183/ШШ2019/02419 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр магадлалтай, “Пауэрбласт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Мост майнинг” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
2

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 183/ШШ2019/00736 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1155 дугаар магадлалтай, Д.Батжаргалын нэхэмжлэлтэй, Ц.Оюунбатад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон
3

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 183/ШШ2019/02404 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 32 дугаар магадлалтай, “Праймери энержи” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Сауд гоби коэл транс” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
4

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 181/ШШ2019/02322 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 76 дугаар магадлалтай, Э.Энхбатын нэхэмжлэлтэй, Х.Оюун-Эрдэнэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч болон түүний өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
5

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 182/ШШ2019/01647 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2051 дүгээр магадлалтай, Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын нэхэмжлэлтэй, “Монгол Асфальт” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
6

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 103/ШШ2019/00458 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 79 дүгээр магадлалтай, Н.Өлзийбилэгийн нэхэмжлэлтэй, “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, С.Батбаяр нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
7

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 102/ШШ2019/03113 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 157 дугаар магадлалтай, О.Эрдэнэтөгөлдөрийн нэхэмжлэлтэй, Б.Энхтөрд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
8

Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь Сум дундын шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 269 дүгээр шийдвэртэй, Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 60 дугаар магадлалтай, Д.Пүрэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Бямбасүрэнд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч болон түүний өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
9

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 130/ШШ2019/00658 дугаар шийдвэртэй, Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 212/МА2020/00003 дугаар магадлалтай, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын нэхэмжлэлтэй, З.Үсен, Ү.Тауба нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
10

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 182/ШШ2020/01407 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1730 дугаар магадлалтай, Ц.Байгальмаагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

Хуушааны Эрдэнэсувд Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
11

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 101/ШШ2019/02447 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2111 дүгээр магадлалтай, Б.Хэнмэдэхбаяр, Ц.Жаргал нарын нэхэмжлэлтэй, “Содон хаус проперти” ХХК, Б.Санчир, Б.Энхжин нарт холбогдох иргэний хэргийг зохигчийн гаргасан гомдлоор

Сосорбурамын Соёмбо-Эрдэнэ Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
12

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 181/ШШ2019/02296 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 167 дугаар магадлалтай, “Гранд байшин” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Монгол дайвин” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Дашхүүгийн Цолмон Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
13

Булган аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 132/ШШ2019/00638 дугаар шийдвэртэй, Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03 дугаар магадлалтай, Төрийн банкны Булган салбарын нэхэмжлэлтэй, Э.Түмэндэмбэрэл, А.Төртхан нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
14

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 102/ШШ2019/03024 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 34 дүгээр магадлалтай, Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “Координат-Аудит” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
15

Эхлэх цаг 13:30

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 102/ШШ2019/02646 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 55 дугаар магадлалтай, “Өү энд Би эн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Н.Баярмагнайд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
16

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 182/ШШ2019/01863 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2132 дугаар магадлалтай, Б.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Сангийн яам, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
17

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 181/ШШ2019/02131 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 39 дүгээр магадлалтай, П.Үнэнзаяагийн нэхэмжлэлтэй, Б.Жавхланцогтод холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Готовдоржийн Цагаанцоож Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
18

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 102/ШШ2019/02554 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2139 дүгээр магадлалтай, “Төрийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Гүррагчаагийн Алтанчимэг Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон
19

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2003 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 455а дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн 2003 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 617 дугаар магадлалтай, Улсын Дээд шүүхийн 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолтой, Б.Оюунцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Улсын Ерөнхий Прокурорын газарт холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулахаар нэхэмжлэгчийн гаргасан хүсэлтээр

Готовдоржийн Цагаанцоож Хүсэлтийг хангаагүй

Хуралдааны зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Ууганзаяа

Утас: 261698 Вэбсайт: www.supremecourt.mn


ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

БҮРЭЛДЭХҮҮН II

2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр                                           /Мягмар гараг/

Эхлэх09:00 цаг

 

Зар

Илтгэгч шүүгч

Тойм

1

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 101/ШШ2019/03290 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 197 дугаар магадлалтай, “Цахар найман” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Дайчинхүү, “Женекон групп” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

                          Б.Ундрах

Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон

2

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 102/ШШ2019/02957 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 103 дугаар магадлалтай, “Жиашидэ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Энхчимэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

П.Золзаяа

Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн

3

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 101/ШШ2019/03237 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 104 дүгээр магадлалтай, Н.Бат-Энх, Ц.Нүрзэд нарын нэхэмжлэлтэй, “Сандэй” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Г.Банзрагч

Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон

4

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 183/ШШ2019/02682 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 128 дугаар магадлалтай, “Бизнес инвест девелопмент ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ж.Баярсайханд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч болон түүний өмгөөлөгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

                          Б.Ундрах

Шийдвэр магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

5

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 182/ШШ2019/02038 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 91 дүгээр магадлалтай, Б.Бадамхандын нэхэмжлэлтэй, “Практикал даатгал” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

П.Золзаяа

Шийдвэр магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

6

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 183/ШШ2019/02163 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 94 дүгээр магадлалтай, “Норт эйшиа инвестмент ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Н.Сампил, О.Пүрэвдулам нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Г.Банзрагч

Шийдвэр магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

7

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 102/ШШ2019/02995 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 87 дугаар магадлалтай, “Эничфинанс ББСБ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Золжаргалд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч болон түүний өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

                      Б.Ундрах

Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон

8

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 181/ШШ2019/02048 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 49 дүгээр магадлалтай, Э.Оюужингийн нэхэмжлэлтэй, Э.Цовоод холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

П.Золзаяа

Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон

9

Булган аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 132/ШШ2019/00627 дугаар шийдвэртэй, Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 5 дугаар магадлалтай, Төрийн банкны Булган салбарын нэхэмжлэлтэй, А.Төртхан, Э.Түмэндэмбэрэл нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын гаргасан гомдлоор

Г.Банзрагч

Шийдвэр магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

10

Улсын Дээд шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 001/ХШТ2021/000369 дүгээр тогтоолтой, Д.Баатархүүгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Отгонцэцэг, Ж.Буянбаатар нарт холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулахаар хариуцагчийн гаргасан хүсэлтээр

Б.Ундрах

Хүсэлтийг хангахгүй орхисон

11

Улсын Дээд шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 001/ХШТ2021/00311 дүгээр тогтоолтой, Азиз Атиф Ихсан /AZIZ ATIF IHSAN/-ын нэхэмжлэлтэй, Д.Оюун-Эрдэнэд холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулахаар хариуцагчийн гаргасан хүсэлтээр

Х.Сонинбаяр

Хүсэлтийг хангахгүй орхисон

12

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 181/ШШ2019/02149 дүгээр шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 20 дугаар магадлалтай, Б.Чинбатын нэхэмжлэлтэй, Г.Эрдэнэсүхэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Б.Ундрах

Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон

13

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 182/ШШ2019/01926 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2157 дугаар магадлалтай, “Монфа трейд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Хот айл-54” СӨХ-нд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгч болон өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Х.Сонинбаяр

Шийдвэр магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

14

Эхлэх цаг 13:30

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1056 дугаар шийдвэртэй, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 111 дүгээр магадлалтай, Б.Мөнхнасан, Б.Энхбат нарын нэхэмжлэлтэй, Н.Алтангэрэл, П.Байгалмаа нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нарын гаргасан гомдлоор

Б.Мөнхтуяа

Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

15

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 102/ШШ2019/02662 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2109 дүгээр магадлалтай, Ц.Насантогтохын нэхэмжлэлтэй, Б.Саранд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Х.Сонинбаяр

Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 

16

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 184/ШШ2019/02728 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 30 дугаар магадлалтай, “Төрийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Мөнхбат, Ю.Цэрэндолгор нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан гомдлоор

Б.Мөнхтуяа

Шийдвэр магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

17

Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 189/ШШ2019/00025 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2014 дүгээр магадлалтай, “Сод Монгол групп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Шивээ-Овоо” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Х.Сонинбаяр

Шийдвэр магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон

18

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 ны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 102/ШШ2019/02533 дугаар шийдвэртэй, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 2086 дугаар магадлалтай, “Сошио энвэйронментал сервис” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “МБҮ трейд” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

Б.Мөнхтуяа

Магадлалыг хүчингүй болгож шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан