ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАНХИМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

 

2019 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр                                                                                                       Лхагва гараг

 

Эхлэх: 09:00 цаг

 

Зар Илтгэгч Тойм
1

“Мөнх-Агит” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргад холбогдох, Улсын Дээд шүүхийн 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Хяналтын журмаар гаргасан гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 332 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор 

Бямбаагийн Мөнхтуяа Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
2

Говь эрдэнэ марал” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн даргад холбогдох, Улсын Дээд шүүхийн 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Хяналтын журмаар гаргасан гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 333 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор

Лхүндэвийн Атарцэцэг Захирамжийг хүчингүй болгосон
3

Адамас майнинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга, Цөмийн энергийн комисст тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2019/0120 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 221/МА2019/0237 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

    

Лхүндэвийн Атарцэцэг Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн
4

Хүчит чулуут” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ц.Мөнхзул, С.Дарьсүрэн нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 24 дүгээр шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 221/МА2017/0227 дугаар магадлал, Улсын  Дээд шүүхийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 192 дугаар тогтоолтой захиргааны хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай нэхэмжлэгчийн гаргасан хүсэлтээр

Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Шүүх хуралдаан хойшлогдсон
5

Г.Нямаагийн гомдолтой, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С.Будад холбогдох, Улсын Дээд шүүхийн 2019 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Хяналтын журмаар гаргасан гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 340 дүгээр захирамжийг гомдол гаргагчийн гаргасан гомдлоор

Дашдоржийн Мөнхтуяа Захирамжийг хэвээр үлдээсэн

Зар гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Даваажаргал www.supremecourt.mn Утас: 62263128, 261698