Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-10-02 297 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ОД" ХХК "ЭҮ" ХХК ТҮХ
2019-10-02 307 Гочоогийн Банзрагч С.Б ШЕЗ
2019-10-07 301 Бямбаагийн Мөнхтуяа “Х” ХХК Өмнөговь аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2019-09-23 273 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.М Б аймгийн ХХҮГын дарга, ТАСЗ
2019-10-02 299 Бямбаагийн Мөнхтуяа З ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2019-09-23 272 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ц.Э НЗД, БЗД БХ, ГА
2019-09-23 270 Гочоогийн Банзрагч "Е" ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019-10-02 296 Лхүндэвийн Атарцэцэг Э.С ЦЕГ-ын дарга
2019-09-25 286 Лхүндэвийн Атарцэцэг "МИ" ХХК ОА-ийн ТХ-ийн ТУБ
2019-09-23 267 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ш.Б Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
2019-09-25 285 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ЭТ" ХХК ОА-ийн МХХ-ын УБ
2019-09-16 266 Бямбаагийн Мөнхтуяа С.Ч Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
2019-09-23 271 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Г.З НЗД
2019-09-16 265 Бямбаагийн Мөнхтуяа М.Б Ховд аймгийн Мянгад сумын Засаг дарга
2019-09-16 258 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "М Г" ХХК ЧД ТХШТ-ийн ТУБ нар
2019-09-16 264 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.Б Гаалийн ерөнхий газрын дарга
2019-09-09 252 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ АДОБАЗ Х аймгийн Д Сумын ЗД, ИТХ
2019-09-09 251 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ П.М, Б.Б СБД ЗД, НЗД
2019-09-30 290 Чулууны Тунгалаг Ч.Э Тагнуулын ерөнхий газар
2019-09-30 289 Чулууны Тунгалаг "Х г" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2019-09-30 288 Чулууны Тунгалаг "Ц а" ХХК Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон тус сумын Засаг дарга
2019-09-25 276 Чулууны Тунгалаг А.Б Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
2019-09-25 275 Чулууны Тунгалаг “С А П Л” ХХК Үндэсний аудитын газар
2019-09-25 274 Чулууны Тунгалаг "М" ХХК Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Э
2019-09-16 260 Чулууны Тунгалаг "У т" ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн хяналт шалгалтын тасгийн татварын улсын байцаагч О.Болдбаатар, Ц.Цэвэлмаа, Ч.Энхтуяа
2019-09-16 259 Чулууны Тунгалаг “Ш” ХХК Орхон аймаг дахь Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Б.Энхжаргал, Б.Хишигбат
2019-09-16 259 Чулууны Тунгалаг “Ш” ХХК Орхон аймаг дахь Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Б.Энхжаргал, Б.Хишигбат
2019-09-09 255 Чулууны Тунгалаг "А” ХХК Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2019-09-09 254 Чулууны Тунгалаг Ц.М Нийслэлийн тээврийн газрын дарга
2019-09-09 253 Чулууны Тунгалаг “Н а” ХХК, “ДЦТС” ХХК, “Н а” ХХК, “Т н а” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019-09-23 269 Гочоогийн Банзрагч "Х т х " ХХК Хөвсгөл аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Г.М, Ц.И
2019-09-16 263 Гочоогийн Банзрагч Б.И Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
2019-08-16 262 Гочоогийн Банзрагч С.Г Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
2019-09-09 248 Гочоогийн Банзрагч Баянхонгор аймгийн ҮЭ Х Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайд
2019-10-02 295 Дашдоржийн Мөнхтуяа "О ш" НҮТББ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
2019-06-03 188 Гочоогийн Банзрагч "У" Эрчим хүчний зохицуулах хороо
2019-06-19 222 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ЭСПСЖА" ХХК ЗТЯ
2019-07-03 247 Лхүндэвийн Атарцэцэг "АМ" ХХК АМГТГ-ын КХ, ЦЭГ
2019-06-24 234 Лхүндэвийн Атарцэцэг "МТ" ХХК ДА-ийн ЧБС-ын ИТХ
2019-07-01 246 Бямбаагийн Мөнхтуяа М ХХК Сангийн яам
2019-06-24 233 Бямбаагийн Мөнхтуяа А.Д Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
2019-06-24 232 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.М Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга
2019-06-24 231 Бямбаагийн Мөнхтуяа "М" ХХК Монгол Улсын Засгийн газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2019-06-17 210 Бямбаагийн Мөнхтуяа "С" ХХК Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны БСШУСЯ/201801179 дугаартай тендерийн үнэлгээний хороо
2019-06-17 209 Бямбаагийн Мөнхтуяа А.Г Дорнод аймгийн Засаг дарга
2019-06-25 243 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.У СХД ЗД, ГА
2019-06-24 235 Лхүндэвийн Атарцэцэг "Н" ХХК БОАЖС
2019-06-25 245 Дашдоржийн Мөнхтуяа "М м" ХК Булган аймгийн Засаг дарга, Тендерийн хороон
2019-06-24 230 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ О.М ХХААХҮЯ СХШ УБ
2019-06-24 229 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "С и" ХХК АМГТГ
Нийт: 1635 шийдвэр. ( хуудас 33 ийн 2 )