Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-05-22 171 Чулууны Тунгалаг “Г б А” ХХК Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар
2019-05-22 172 Чулууны Тунгалаг “Ц а х” ХХК Орхон аймаг дахь төрийн аудитын газар
2019-05-22 170 Чулууны Тунгалаг А.Е Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга
2019-05-15 158 Чулууны Тунгалаг Б д З д ү г Нийслэлийн Газрын алба
2019-05-15 157 Чулууны Тунгалаг “Ш б” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2019-05-08 148 Чулууны Тунгалаг “Э” ХХК Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга болон Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар
2019-05-08 146 Чулууны Тунгалаг "Е" ХХК Нийслэлийн татварын газрын татварын улсын байцаагч Ц.Б, А.Т
2019-05-08 145 Чулууны Тунгалаг "Г ө" ХХК Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын Засаг дарга
2019-04-29 131 Бямбаагийн Мөнхтуяа "Н" ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2019-04-29 130 Бямбаагийн Мөнхтуяа "Г" ХХК Татварын ерөнхий газар
2019-04-15 103 Бямбаагийн Мөнхтуяа "В" ХХК Гаалийн ерөнхий газар
2019-04-01 94 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.Б, Г.С нар Татварын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газрын дарга, Нийслэлийн Татварын газар, Нийслэлийн Татварын газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлийн Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл болон тус зөвлөлийн дарга
2019-03-20 80 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.М нарын 5 иргэн Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, Хан-Уул дүүргийн 8, 11 дүгээр хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал
2019-03-18 74 Бямбаагийн Мөнхтуяа А ХХК Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, тус яамны Тендерийн үнэлгээний хороо
2019-05-06 139 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Х т” ХХК Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын “Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор, Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум, ТӨБЗГ-2018/XIII.1.1.222” тоот тендерийн үнэлгээний хороо
2019-05-06 138 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.Т Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны дарга
2019-04-29 129 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Ш.О Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2019-04-22 121 Чулууны Тунгалаг "С" ХХК Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
2019-04-22 120 Чулууны Тунгалаг Т.Б Авлигатай тэмцэх газар
2019-04-15 113 Чулууны Тунгалаг Ж.Ц Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
2019-04-08 98 Чулууны Тунгалаг Л.Б Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын ахлах байцаагч М.М, дотоод аудитор Р.А
2019-04-01 93 Чулууны Тунгалаг М.О Дархан-Уул аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Б.Б, улсын байцаагч Л.О
2019-04-01 92 Чулууны Тунгалаг С.Г Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
2019-03-25 85 Чулууны Тунгалаг "В" ХХК Нийслэл Засаг дарга
2019-04-29 128 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Н.У Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга
2019-04-22 119 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Ж.Д Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
2019-04-15 108 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Д т ү” ХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газар, тус газрын татварын улсын байцаагч Ц.Х, Р.Д, Б.Б нар
2019-04-15 106 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Ч.Н Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга
2019-04-15 107 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “М ш” ХХК, Б.А, Г.С нар Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газрын даргын дэргэдэх Архитектур, инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл
2019-04-08 102 Гочоогийн Банзрагч "А" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2019-03-25 84 Чулууны Тунгалаг "Э э Т" ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2019-03-20 78 Чулууны Тунгалаг "Б о д ц" ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019-03-11 62 Чулууны Тунгалаг Э.Н Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2019-02-25 56 Чулууны Тунгалаг Д.Х нарын 9 иргэн Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар
2019-02-25 54 Чулууны Тунгалаг "С" ХХК Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, тус аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
2019-02-25 53 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Т т" ХХК БОАЖС
2019-02-25 52 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Г" ХХК БОАЖС
2019-02-18 45 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Т аймгийн ЗД, тус аймгийн А Сумын ИТХ АМГТГ КХД
2019-02-13 31 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Э" ХХК БОАЖС
2019-03-18 73 Бямбаагийн Мөнхтуяа Х ХХК Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
2019-03-11 65 Бямбаагийн Мөнхтуяа И ХХК Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2019-03-11 64 Бямбаагийн Мөнхтуяа Т.М Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
2019-03-11 63 Бямбаагийн Мөнхтуяа Н ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2019-02-13 30 Бямбаагийн Мөнхтуяа О.А Орхон аймгийн Засаг дарга
2019-03-25 87 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Н.Ш Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Газрын алба
2019-03-20 81 Гочоогийн Банзрагч Ж.Э Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
2019-03-18 72 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “О” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019-03-11 59 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “П Э” ХХК Сангийн яам, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
2019-03-04 58 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.Б Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2019-02-13 34 Дашдоржийн Мөнхтуяа З.Л Ховд аймгийн Засаг дарга
Нийт: 1826 шийдвэр. ( хуудас 37 ийн 10 )