Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2020-06-25 247 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ “СФ” ХХК ОӨГ-ын МШК
2020-06-25 246 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "СИ" ХХК БОАЖЯ, ГӨДГСГЗ
2020-06-23 238 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ПЧДТ" ХХК ДА-ийн МХГ
2020-06-17 237 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Бзд-ийн ИТХ УБЕГ, ЗГХЭГ
2020-06-17 236 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЭК" ХХК СА-ийн МХГ
2020-06-10 219 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЗТГ" ОНӨААТҮГ НЗД, СБД-ийн ЗД
2020-06-10 218 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ҮАК" ХХК ХУД-ийн ТХ-ийн ТУБ
2020-06-10 217 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ “МШ” ХК ГЕГ-ын харъяа, УХШИГГ-ын ГУБ
2020-06-03 207 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "МХТ" ХХК НГЗБА, СХД-ийн ГЗБА
2020-06-03 206 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "БХ" ХХК ТЕГ-ын УТОХГын УБ
2020-06-03 205 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ ДГА-ийн А сумын ИТХ-ын дарга Б.Т ДГА-ийн ЗД-ын дэргэдэх СХАА-ны дарга, ХШУАБ
2020-05-27 189 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЮЭД" ХХК НМХГ-ын УБ
2020-05-27 188 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ИБ БШС" ТББ АМГТГ-ын КХ
2020-05-20 180 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "УБП" ХХК УБЕГ, НИТХ, НӨУ
2020-05-20 179 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ФМ" ХХК НОБГ-ын УБ
2020-05-13 167 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.Л, Б.Ч нарын УБЕГ
2020-05-13 166 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ш.Ц УБЕГ-ын дарга
2020-05-06 161 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "С-Э" ХХК СБД-ийн НДХ-ийн УБ
2020-05-06 160 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Н.Э СС
2020-04-29 149 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.Д СХД-ийн ЗД
2020-04-29 144 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЭСПСЖА" ХХК ЗТХЯ
2020-04-22 137 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "А" ХХК ХОА-ийн М сумын ЗД
2020-04-22 136 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ С.Д ЗТХЯ-ны ТНБД
2020-04-15 125 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЦАХ" ХХК ОА-ийн ЗД, ГХБХБГ
2020-04-15 124 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ц.И нар МУЕС
2020-04-08 109 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.Л ДУА-ийн ЗД
2020-04-01 105 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ У.Ц ДГА-ийн ЦГ-ын дарга
2020-04-01 104 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Х-И" ХХК ТЕГ-ын УТОХГ-ын ТУБ
2020-03-27 97 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ө.Э ХЗДХС
2020-06-03 204 Гочоогийн Банзрагч Ш.О Х аймгийн Б сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга
2020-05-27 203 Гочоогийн Банзрагч БНХАУ-ын “Ch e e g n p c e CO.,LTD” компани Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний яамны Тендерийн үнэлгээний хороо
2020-05-27 202 Гочоогийн Банзрагч “Д д ц с” ТӨХК нийслэлийн Засаг дарга
2020-04-22 133 Бямбаагийн Мөнхтуяа Э.З Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
2020-05-27 201 Гочоогийн Банзрагч Ч.М Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга
2020-05-27 193 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.Ц Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний тасгийн дарга
2020-05-20 183 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.С, Э.Т Нийслэлийн Засаг дарга, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
2020-05-20 182 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ө ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2020-05-13 169 Бямбаагийн Мөнхтуяа А ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020-05-13 168 Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.Н Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга
2020-05-06 159 Бямбаагийн Мөнхтуяа С ХХК Оюуны өмчийн газрын хяналтын улсын байцаагч
2020-05-06 158 Бямбаагийн Мөнхтуяа Өмнөговь аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурорын дүгнэлт тус аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч
2020-05-06 157 Бямбаагийн Мөнхтуяа Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын хурлын дарга Р.Д Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч, Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал /шинээр байгуулагдсан/
2020-04-29 148 Бямбаагийн Мөнхтуяа У ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2020-04-22 135 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.Ү Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
2020-05-20 184 Гочоогийн Банзрагч "Дг" ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020-05-13 174 Гочоогийн Банзрагч "Т м" Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч Д.Б, Ц.Б, Х.Н нар
2020-05-06 154 Чулууны Тунгалаг Э.Б Нийслэлийн Засаг дарга
2020-05-06 153 Чулууны Тунгалаг “M г” ХХК Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч Э.Б
2020-05-06 152 Чулууны Тунгалаг Д.О, Ц.Э нар Нийслэлийн Засаг дарга
2020-04-29 149 Чулууны Тунгалаг Ц.Ө Завхан аймгийн Засаг дарга
Нийт: 1904 шийдвэр. ( хуудас 39 ийн 1 )