Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчээр бүртгэсэн хуульчдын нэрсийг нийтэд зарлаж байна.

2015 оны 02 сарын 25 5319

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дүгнэлтийг хэлэлцээд, нэр дэвшигчдийг бүртгэж нийтэд мэдээлэхээр шийдвэрлэв.

Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчид:

Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн

Хуульчийн гэрчилгээ олгосон огноо

Овог, нэр
/нас, хүйс/

Боловсрол эзэмшсэн байдал

Хөдөлмөр эрхлэлт

Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын шүүгч
/2 сул орон тоо/

1.

1.

Гүррагчаа
Алтанчимэг
/49 нас, эм/

1973-09-01-1983-06-20 онд Өмнөговь аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль

1984-09-01-1991-07-01 онд ОХУ-ын Эрхүү хотын УИС-ын хуулийн анги /Магистр/

1991.11.15 – 1995.02.15 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн нарийн бичгийн дарга

1995.02.15 - 1996.04.01 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн орлогч шүүгч

1996.04.01 – 1998.05.01 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн туслах шүүгч, шүүгчийн туслах

1998-05-01-2011-04-11 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч

2011.04.11 - 2013.12.18 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

2013.12.18 оноос Иргэний хэргийн Давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн шүүгч

2006.1 1.07 /2004/

2.

2.

Содномтүнрэв
Буд
/50 нас, эм/

1972.09.01 – 1982.06.23 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 10 жилийн сургууль /Бүрэн дунд/

1982.09.01 – 1987.06.23 онд ОХУ-ын Эрхүү хотын Улсын Их Сургууль /Бакалавр/

1999.09.01 – 1999.09.01 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Магистр/

1987.07.20 – 1991.03.20 онд Сүхбаатар аймгийн хэсгийн ардын шүүхийн шүүгч

1991.03.20 – 1993.07.05 онд Сүхбаатар аймгийн шүүхэд шүүхийн гишүүн

1993.07.05 - 1999-10-08 онд Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч

1999.10.08 – 2000.02.03 онд Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шүүгч

2000.02.03 – 2009.03.16 онд Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шүүгч

2009.03.16 – 2013.12.18 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч

2013.12.18 оноос Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн шүүгч

2006.09.26

/2004/

3.

3.

Пунцаг
Золзаяа
/45 нас, эм/

1975-09-01-1985-05-30 онд

Завхан аймгийн 1-р 10 жилийн

дунд сургууль

1985-09-01-1990-06-01 онд

ОХУ-ын Иваново хотын Их

сургууль /Бакалавр/

1990-06-20-1991-01-25 онд Октябрийн районы шүүхийн нарийн бичгийн дарга

1991-01-26-1997-05-06 онд Найрамдлын районы АДХГЗ Хуулийн зөвлөх

1997-05-07-2000-03-05 онд Нийслэлийн шүүхийн Нарийн бичгийн дарга

2000-03-05-2007-12-24 онд Баянзүрх дүүргийн шүүхийн шүүгч

2007-12-24-2010-04-27 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

2010-04-28-2013-12-18 онд Нийслэлийн шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын тэргүүн

2013-12-18-2014-06-10 онд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч

2014-06-11 оноос Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2006.11.08 /2004/

4.

4.

Цэнд-Аюуш
Ичинхорлоо
/52 нас, эм/

1970.09.01 – 1980.07.01 онд Баянхонгор аймгийн Нэгдүгээр 10 жил /Бүрэн дунд/

1980.09.01 – 1986.07.01 онд ЗХУ-ын Иркутск хотын Улсын Их сургууль /Бакалавр/

1999.09.01- 2000.06.10 онд Монгол улсын их сургууль /Магистр/

1986.07.16 – 1987.07.30 онд Баянхонгор аймгийн шүүхийн дадлагажих ажилтан

1987.07.30 – 1988.06.08 онд Баянхонгор аймгийн шүүхийн нарийн бичгийн дарга

1988.06.08 - 1993.07.05 онд Баянхонгор аймгийн 1-р хэсгийн ардын шүүхийн шүүгч

1993.07.05 – 1999.10.15 онд Баянхонгор аймгийн шүүхийн шүүгч

1999.10.18 – 2000.05.19 онд Хууль зүйн яамны Бодлого зохицуулалтын газар мэргэжилтэн

2000.05.19 - 2002.01.03 онд Улсын Дээд шүүхэд шүүн таслах ажлын судалгаа эрхэлсэн ахлах шинжээч бөгөөд шүүгчийн туслах

2002.01.03 – 2013.12.18 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

2013.12.18 оноос Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн шүүгч

2006.11.07

/2004/

5.

5.

Мянгаа
Наранцэцэг
/55 нас, эм/

1967.09.01 – 1977.06.30 онд Дорноговь аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль /Бүрэн дунд/

1977.09.01 – 1982.06.28 онд Монгол Улсын Их Сургууль /Дипломын дээд/

2011.11.24 – 2012.01.18 онд Монгол Улсын Их Сургууль /Магистр/

1982.07.15 – 2006.06.07 онд Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн шүүгч

2006.06.07 – 2013.12.18 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

2013.12.18 оноос Иргэний хэргийн Давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч

2006.11.07

/2004/

6.

6.

Бадарч
Сайханцэцэг
/50 нас, эм/

1972.09.01 – 1982.07.01 онд

Хэнтий аймгийн 1 дүгээр 10

жилийн дунд сургууль /Бүрэн

дунд/

1982.08.20 - 1987.07.01 онд Монгол Улсын Их Сургууль /Бакалавр/

1992.05.01 – 1992.10.15 онд Хэнтий аймгийн шүүхийн гишүүн

1987.07.13 - 1992.05.01 онд Хэнтий аймгийн шүүхэд 5 дугаар хэсгийн ардын шүүхийн дарга шүүгч

1992.10.15 – 1999.02.08 онд Хэнтий аймгийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1999.02.01 - 2006.11.01 онд Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхийн шүүгч

2006.11.01- 2014.12.19 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч

2014.12.19 оноос Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн шүүгч

2006.08.31

/2004/

7.

7.

Дагвадорж
Энхзул
/37 нас, эм/

1984.09.01 – 1994.06.01 онд Нэгдүгээр дунд сургууль /Бүрэн дунд/

1994.09.01 – 1998.06.01 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Бакалавр/

1994.09.01 – 1997.06.01 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон Улсын Харилцааны Дээд Сургууль /Бакалавр/

2000.10.01 – 2002.07.01 онд Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Мюнхений Их Сургууль /Магистр/

1998.07.01 – 1998.11.01 онд Монголын Хөрөнгийн Биржийн Тамгын албанд ажилтан

2011.10.01 – 2012.11.01 онд И Эл Би Партнерс ХХК-д Гүйцэтгэх захирал

2003.01.01 – 2008.01.01 онд Германы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Хуулийн төсөлд төслийн ажилтан

2013.05.01 – 2014.12.01 онд Хууль Зүйн Яамны Сайдын ажлын албанд Сайдын зөвлөх

2002.09.01 оноос Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуулийн Иргэний Эрх Зүйн Тэнхим-д ахлах багш

2009.11.09

/2004/

Улсын дээд шүүхийн Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч

/1 сул орон тоо/

8.

1.

Гочоо
Банзрагч /Ph.D/
/37 нас, эм/

1995.09.01 - 1999.06.18 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Бакалавр/

1999.09.01 - 2000.12.21 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Магистр/

2002.04.16 - 2003.12.28 онд ХБНГУ-ын Байротын Их Сургууль /Магистр/

2007.12.13 онд ХБНГУ-ын Байротын Их Сургууль /Доктор/

2008.09.01 - 2009.04.01 онд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд Сургалтын албаны эрхлэгч

2001.01.19 оноос Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуулийн Захиргааны эрх зүйн тэнхим-д багш

2006.09 11

/2006/

9.

2.

Цэрэннадмид
Батсүрэн
/53 нас, эр/

1969.09.01-1979.06.21 онд Дундговь аймгийн Нэгдүгээр 10 жил /Бүрэн дунд/

1989.09.01-1994.01.27 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль /Магистр/

1980.01.24 - 1980.06.20 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн үүр нарийн бичгийн дарга

1984.01.18 - 1985.09.01 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын АДХГЗ чанарын албаны дарга

1988.03.05 - 1989.08.30 Дундговь аймаг, Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газрын өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөгч

1994.04.05 - 2000.01.06 онд Дундговь аймгийн шүүх шүүгчийн туслах, Сум дундын шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгч

2000.01.06 - 2002.10.24 онд Архангай аймгийн шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгч

2002.10.24 - 2012.12.12 Дорнод аймгийн шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгч

2012.12.12 - 2013.12.18 Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2012.12.12 - 2013.12.18 Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн шүүгч

2014.05.09 оноос Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2007.06.18

/2004/

10.

3.

Лувсандорж
Өлзийсайхан
/39 нас, эм/

1994.09.01 - 1998.06.12 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн Сургууль /Бакалавр/

1998.09.01-1999.10.29 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль /Магистр/

1998.09.01 - 2002.01.16 онд Улсын Багшийн Их Сургууль Эрх зүйн багш

2007.11.19 - 2012.04.10 онд Улсын Их Хурлын даргын зөвлөх, Ахлах зөвлөх

2012.04.11 - 2012.07.31 онд Улсын Их Хурлын даргын Хууль зүйн бодлогын зөвлөх

2013.08.30 оноос Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Хүний нөөцийн газрын дарга

2002.01.16 оноос Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуульд Эрх зүйн онолын багш, ахлах багш

2006.09.06

/2004/

11.

4.

Пүрэвдорж
Соёл-Эрдэнэ
/38 нас, эм/

1995.09.01 - 1999.06.16 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль /Бакалавр/

2005.09.01-2007.06.22 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуул /Магистр/

1999.11.28-2004.06.04 онд Өвөрхангай аймгийн Хархорин дахь сум дундын 2 дугаар шүүхэд шүүгчийн туслах

2004.06.04-2011.03.25 онд Өвөрхангай аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд шүүгч

2011.03.25 оноос Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгч

2007.06.12

/2004/

12.

5.

Дугар
Сүнжид /Ph.D/
/38 нас, эм/

1994.09.01 - 1998.06.12 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль /Бакалавр/

2000.10.01 - 2002.03.05 онд ХБНГУ-ын Людвиг-Максимилианы Их Сургууль /Магистр/

1998.10.01-1999.10.29 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн Сургууль /Магистр/

2009.05.28 оноос ХБНГУ-ын Людвиг-Максимилианы Их Сургууль, Доктор

2012.09.19 - 2014.12.31 онд Хууль Зүйн Яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга

2003.01.31 - 2012.09.06 онд Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч

2006.08.10 - 2012.09.06 онд "Филантропи” Төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал

1998.10.01 оноос Удирдлагын Академид багш, ахлах багш

2006.09.06

/2004/

Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгч
/1 сул орон тоо/

13.

1.

Лхамжав
Батжав /Ph.D/
/39 нас, эр/

1983.09.01 – 1993.06.05 онд Ерөнхий боловсролын 56-р сургууль /Бүрэн дунд/

1996.05.01 – 1998.05.01 онд Улс Төрийн Их Сургууль /Дипломын дээд/

1993.08.20 – 1997.06.05 онд Цагдаагийн Дээд Сургууль /Дипломын дээд/

1997.09.03 – 1998.05.13 онд Цэргийн Их Сургууль /Магистр/

2009.01.02 – 2012.06.26 онд Удирдлагын академи /Магистр/

2004.07.05 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Доктор/

2005.06.15 онд ОХУ-ын Москва хотын Мэдээлэлжүүлэлтийн олон улсын академи /Академич/

2004-06-30 онд Хилийн Цэргийн Дээд Сургууль /Дэд профессор/

2007-01-11 онд Хилийн Цэргийн Дээд Сургууль /Профессор/

1997.07.21 – 2000.01.27 онд Хилийн Цэргийн Дээд Сургуульд багш

2000.01.27 – 2006.01.18 онд Хилийн Цэргийн Дээд Сургуульд тэнхимийн дарга

2006.01.18 – 2006.10.13 онд Хилийн Цэргийн Дээд Сургуулийн суурь эрдэм хуулийн факультетийн дарга

2006.10.13 – 2009.06.15 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт ахлах референт

2009.06.15 – 2010.06.04 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт Зохион байгуулалтын албаны дарга

2010.09.10 – 2011.03.01 онд Улсын Их Хурлын тамгын газрын Судалгааны төвд Судлаач-референт

2011.03.01 – 2012.01.12 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хууль зүйн хэлтсийн дарга

2012.01.12 – 2013.12.02 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

2013.12.02 оноос Улсын Их Хурлын тамгын газар Хууль зүйн үйлчилгээний хэлтсийн орлогч дарга

2006.09.04

/2004/

14.

2.

Батжаргал
Батзориг
/39 нас, эр/

1982.09.01 – 1992.06.16 онд Ховд аймгийн 10-н жилийн Нэгдүгээр дунд сургууль

1992.09.01 – 1999.06.09 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Бакалавр/

2010.09.01 – 2012.04.11 онд Түшээ Дээд Сургууль /Магистр/

1999.07.01 – 1999.10.01 онд Ховдын тулга ХК-д хуулийн зөвлөх

1999.10.07 – 2002.09.16 онд Ховд аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд туслах шүүгч

2002.09.16 – 2003.04.30 онд Ховд аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгчийн туслах

2003.04.30 – 2004.06.04 онд Ховд аймаг дахь сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгч

2004.06.04 – 2005.06.08 онд Ховд аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд шүүгч

2005.06.08 – 2008.09.03 онд Ховд аймгийн шүүхэд шүүгч

2008.09.03 – 2012.02.15 онд Говьсүмбэр аймгийн шүүхэд шүүгч

2012.02.15 – 2013.12.18 онд Сэлэнгэ аймгийн шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2013.12.18 – 2014.05.09 онд Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхэд шүүгч

2014.05.09 оноос Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах шатын 9 дүгээр шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2006.09.11

/2004/

15.

3.

Гомбосүрэн
Ганзориг
/57 нас, эр/

1966.09.01 – 1976.06.20 онд Дорноговь аймгийн 10-н жилийн сургууль /Бүрэн дунд/

1977.09.01 – 1982.07.17 онд Кубаний Их Сургууль /Бакалавр/

1998.09.01 – 2000.07.19 онд Америкийн Их Сургууль /Магистр/

1982.07.30 – 1984.08.25 онд Дорноговь аймгийн шүүхэд шүүгч, арбитарч

1984.10.01 – 1985.03.15 онд Дорноговь Зүүнбаян Гарнизоний цэргийн шүүхэд цэргийн шүүхийн нарийн бичгийн дарга, тогтоол гүйцэтгэгч

1985.03.30 – 1986.09.01 онд Ардын армийн цэргийн шүүхэд шүүгч

1986.10.01 – 1990.05.01 онд Дорноговь Зүүнбаян Гарнизоний Цэргийн шүүхэд шүүхийн дарга, шүүгч

1990.06.01 – 1998.06.01 онд Улсын Дээд Шүүхэд Цэргийн болон Эрүүгийн коллеги гишүүн, шүүгч

2001.09.03 – 2005.06.01 онд АНУ-ын Вашингтон хот дахь Америкийн Их Сургуульд Гадаад программ манежер

2005.06.01 – 2006.06.01 онд Тобаск, ассиотис хуульч

2006.06.02 – 2009.02.02 онд Ганзориг консалтинг захирал, хуульч

2009.06.01 – 2010.10.29 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар хуулийн зөвлөх

2010.10.30 оноос Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар Ерөнхий прокурорын туслах, хэлтсийн дарга

2006.10.27

/2006/

16.

4.

Дарам
Мягмаржав
/53 нас, эр/

1969.09.01 – 1977.06.01 онд Архангай аймгийн Жаргалант сумын 8-н жилийн сургууль /Бүрэн бус дунд/

1977.09.01 – 1979.06.01 онд Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын 10-н жилийн сургууль /Бүрэн дунд/

1979.09.01 – 1984.07.01 онд Монгол Улсын Их Сургууль /Дипломын дээд/

1984.07.01 – 1985.09.01 онд Дархан хотын ардын хэсгийн шүүхэд Ардын шүүгч

1985.09.01 – 1986.12.01 онд Дархан хот Шүүхийн гишүүн, арбитрч

1987.01.01 – 1990.04 01 онд Дархан хот МАХН-ын хороо Хуулийн байгууллага хариуцсан зааварлагч

1990.04.01 – 1990.09.01 онд Дархан хотын шүүхэд хэсгийн шүүгч

1990.09.01 – 1993.07.01 онд Дархан хотын шүүхэд Орлогч дарга

1993.07.01 – 1994.10.01 онд Дархан хотын шүүхэд шүүгч

1994.10.01 – 2007.03.01 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2007.07.01 – 2013.12.18 онд Төв аймгийн шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2013.12.18 оноос Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхэд шүүгч

2007.06.12

/2004/

17.

5.

Гадинбуу
Наранбаатар
/37 нас, эр/

1985.09.01 – 1995.06.10 онд

Говь-Алтай 2-р сургууль /Бүрэн дунд/

1995.09.01 – 1999.06.20 онд Их Засаг Хууль Зүйн Сургууль /Бакалавр/

2003.04.01 – 2005.05.10 онд Удирдлагын академи /Бакалавр/

1999.09.01 – 2002.07.01 онд Батлан Хамгаалахын Их Сургууль /Магистр/

1999.08.20 оноос Их Засаг Олон Улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль Эрүүгийн эрх зүйн тэнхимд багш, ахлах багш,тэнхимийн эрхлэгч

2003.01.31 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Нийслэлийн зөвлөлд өмгөөлөгч

2006.09.04

/2004/

18.

6.

Шагдаргомбо
Төмөрбаатар
/51 нас, эр/

1971.09.01 – 1981.06.21 онд Мандалговь хотын 10 жилийн сургууль /Бүрэн дунд/

1981.09.01 - 1986.06.28 онд Монгол Улсын Их Сургууль /Дипломын дээд/

2006.09.06 – 2007.04.12 онд Монгол Улсын Их Сургууль /Магистр/

1986.07.01 – 1986.11.15 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газар дадлагажигч ажилтан

1986.11.15 – 1988.09.01 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газархэсгийн прокурор

1988.09.01 – 1988.12.10 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газар мөрдөн байцаагч

1988.12.10 – 1990.07.15 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газар хэсгийн прокурор

1990.07.15 – 1992.07.01 онд Дундговь аймгийн Прокурорын газар мөрдөн байцаалт эрхэлсэн туслах прокурор

1992.07.01 – 1993.07.05 онд Дундговь аймгийн шүүхэд хэсгийн ардын шүүгч

1993.07.05 – 1996.12.15 онд Дундговь аймаг дахь Сум дундын шүүхэд Ерөнхий шүүгч

1996.12.15 – 1998.07.24 онд Дундговь аймгийн шүүхэд давж заалдах шатны шүүгч

1998.07.24 – 2009.07.21 онд Дундговь аймгийн шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2009.07.21 – 2013.12.18 онд Дундговь аймгийн шүүхэд шүүгч

2013.12.18 оноос Иргэний хэргийн Давж заалдах шатны 3 дугаар шүүхэд шүүгч

2011.01.27

/2004/

19.

7.

Чагдаа
Хосбаяр
/48 нас, эр/

1974-09-01-1984-06-21 онд Ховд аймгийн 1 дүгээр 10-н жилийн сургууль

1999-06-01-2001-12-30 онд Монгол Улсын Их сургууль /Бакалавр/

2002-09-01-2003-05-01 онд Төрийн удирдлагын академи /Бакалавр/

2013-04-01-2014-08-30 онд Гаагын Олон улсын Эрх зүйн академи /Бакалавр/

2003-09-01-2007-05-01 онд МУИС-ОУХС /Магистр/

2003-09-01-2007-05-01 онд МУИС-ХЗС /Магистр/

2010-08-01-2011-05-01 онд АНУ Бригхэм янг Их сургууль /Магистр/

1988-08-01-1989-02-01 онд Ховд аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт нярав

1997-06-01-2001-12-30 онд Даянпан ХХК-д захирал

2001-12-30-2003-04-01 онд Даянпан ХХК-д Хуулийн зөвлөх

2003-04-01-2004-06-21 онд Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо өмгөөлөгч

2004-06-22-2006-03-20 онд УЕП-ын дэргэдэх Мөрдөн байцаах албанд мөрдөн байцаагч

2006-03-20-2012-10-16 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд шүүгч

2012-10-16-2013-12-18 онд Нийслэлийн шүүхэд шүүгч

2013-12-18 оноос Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10-р шүүхийн шүүгч

2006.11.07

/2004/

20.

8.

Жуужаа
Эрдэнэбулган /Ph.D/
/44 нас, эр/

1978.09.01 – 1988.06.15 онд Мандалговь Нэгдүгээр 10 жилийн сургууль /Бүрэн дунд/

1989.09.01 – 1994.01.27 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн Ухааны Факультетын хуулийн анги /Дипломын дээд/

1994.09.01 – 1995.10.15 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль /Доктор/

1988.08.02 – 1989.06.01 онд Дундговь аймгийн шүүхэд зарлага

1995.09.01 оноос Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуульд багш

2006.11.21

/2004/