Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл хэвлэгдэн гарлаа

2016 оны 06 сарын 16 5020

Улсын Дээд шүүхээс эрхлэн гаргадаг улирал тутмын "Монголын төр, эрх зүй" сэтгүүл хэвлэгдэн гарлаа