“Монгол Консерватив нам”-ын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгэлээ

2016 оны 04 сарын 15 5549

“Монгол Консерватив нам”-ын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай тус намаас гаргасан хүсэлтийг Улсын Дээд шүүх 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр хянан хэлэлцлээ.

Улсын Дээд шүүх дээрх хүсэлтийг хэлэлцээд Үндсэн хууль, Улс төрийн намын тухай болон бусад хуульд нийцэж байна хэмээн үзэж, тус намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгэв.