Тойм мэдээ

Дээд шүүхээр хянан хэлэлцсэн иргэн, захиргааны хэрэг өсч, эрүүгийн хэрэг буурчээ 2017 оны 07 сарын 06 936

Улсын Дээд шүүх 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүү, иргэн, захиргааны нийт 1619 хэрэг хүлээн авч, шүүх хуралдаанаар 1364 хэрэг хянан шийдвэрлэжээ. Шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 67 хувь нь иргэний, 13.1 хувь нь эрүүгийн, 19.9 хувь нь захиргааны хэрэг байна. 

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ 2016 оны 08 сарын 16 1632

Улсын Дээд шүүхийн нийт хүлээж авсан 1583 хэргээс:

Дэлгэрэнгүй