Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-12-27 001/ХТ2018/00025 Цэндийн Амарсайхан Ц.С Б.А
2017-12-27 001/ХТ2018/00026 Цэндийн Амарсайхан Р.Г Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
2017-12-26 001/ХТ2018/00004 Цэндийн Амарсайхан Э ХХК Х ХХК
2017-12-26 001/ХТ2018/00003 Цэндийн Амарсайхан Ч.Н Г.Т
2017-12-26 001/ХТ2018/00005 Цэндийн Амарсайхан Х.А А.Д
2017-12-26 001/ХТ2018/00001 Цэндийн Амарсайхан Б.Б, Х.Э, М.Ц, Ж.Н, Д.Н Ш ХК
2017-12-26 001/ХТ2018/00002 Цэндийн Амарсайхан А ХХК Т ХХК
2017-12-22 001/ХТ2017/01716 Цэндийн Амарсайхан Х.Э М
2017-12-22 001/ХТ2017/01714 Цэндийн Амарсайхан М ХК нар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2017-12-22 001/ХТ2017/01715 Цэндийн Амарсайхан Д.О Ц ХХК
2018-01-16 001/ХТ2018/00091 Батсүрэнгийн Ундрах Б.М “БЦМҮХХК
2018-01-16 001/ХТ2018/00090 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Д “ӨБ” ХХК
2018-01-16 001/ХТ2018/00084 Батсүрэнгийн Ундрах Р.А “МД” ХХК
2017-12-27 001/ХТ2018/00038 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Ө Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн харьяа Философийн хүрээлэн
2018-01-11 001/ХТ2018/00070 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Г “ЮБЭП” ХХК
2018-01-11 001/ХТ2018/00067 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Н М.А
2018-01-11 001/ХТ2018/00068 Батсүрэнгийн Ундрах “П” ХХК Б.Т
2018-01-09 001/ХТ2018/00050 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Н ЗАЦХ
2017-12-27 001/ХТ2018/00036 Пунцагийн Золзаяа С.Н “Х Б” ХХК
2017-12-19 001/ХТ2017/01585 Пунцагийн Золзаяа “К Б”ХХК “М Д”ХХК
2017-12-19 001/ХТ2017/01661 Пунцагийн Золзаяа “Ш”ХХК “УБТЗ”
2017-12-26 001/ХТ2018/00009 Пунцагийн Золзаяа “Н Т”ХХК “Р Т”ХХК, “Х З” ХХК
2017-12-26 001/ХТ2018/00028 Пунцагийн Золзаяа Б.Т, Ц.Х нар Э.Х, Г.Ч нарт
2017-12-08 001/ХТ2017/01583 Пунцагийн Золзаяа Д.У “Ю Б Э П” ХХК
2017-12-26 001/ХТ2018/00027 Пунцагийн Золзаяа “М П” интернэшнл ХХК “К Б” ХХК
2017-12-27 001/ХТ2018/00034 Пунцагийн Золзаяа Н.Б Ц.Г
2017-12-27 001/ХТ2018/00035 Пунцагийн Золзаяа Ж.А Ц.Ч
2017-12-26 001/ХТ2018/00010 Пунцагийн Золзаяа “Х Б” ХХК “Б И Б”ХХК, Ш.О, О.Ө нарт
2017-12-27 001/ХТ2018//00033 Пунцагийн Золзаяа Ц.А, А.Д, Б.И нарын С.Д
2017-12-14 001/ХТ2017/01639 Пунцагийн Золзаяа Г.А Ц У, О Ш Г
2017-12-14 001/ХТ2017/01639 Пунцагийн Золзаяа Г.А Ц У, О Ш Г
2017-12-15 001/ХТ2017/01641 Пунцагийн Золзаяа “Р”ХК “ Ш Х” ХХК
2017-12-19 001/ХТ2017/01662 Пунцагийн Золзаяа М З Б.Г
2017-12-05 001/ХТ2017/01547 Пунцагийн Золзаяа Л.Д Б.Н
2017-12-14 001/ХТ2017/01640 Пунцагийн Золзаяа Б.О П.Н, Ц.А нарт
2017-12-12 001/ХТ2017/01601 Пунцагийн Золзаяа Мөнгөнторх А.Э
2017-12-19 001/ХТ2017/01663 Пунцагийн Золзаяа “А Х”ХХК “О К”ХХК
2017-11-03 001/ХТ2017/01351 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б Н.Ш.Г.А
2017-11-03 001/ХТ2017/01349 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.Ц Н.Ш.Г.А
2017-10-27 001/ХТ2017/01281 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.Б Н.Ш.Г.А
2017-11-03 001/ХТ2017/01242 Гүррагчаа Алтанчимэг С ХХК Н.Ш.Г.А
2017-06-29 001/ХТ2017/00916 Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.Оюунгэрэл НШГА
2017-06-22 001/ХТ2017/000859 Гүррагчаа Алтанчимэг Х.Жайнахан 4-р сургууль
2017-12-05 001/ХТ2017/01553 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Д Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-12-05 001/ХТ2017/01552 Готовдоржийн Цагаанцоож К “А” ХХК
2017-12-01 001/ХТ2017/01528 Готовдоржийн Цагаанцоож М.Ц Г.Д
2017-12-01 001/ХТ2017/01527 Готовдоржийн Цагаанцоож М.А Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-12-01 001/ХТ2017/01526 Готовдоржийн Цагаанцоож Ж.Д Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ
2017-11-30 001/ХТ2017/01511 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Л Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
2017-11-30 001/ХТ2017/01510 Готовдоржийн Цагаанцоож “Д” ХХК Г.Д, Д.Н, Ц.Ц нар
Нийт: 2373 шийдвэр. ( хуудас 48 ийн 1 )