Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-05-31 001/ХТ2018/00896 Гүррагчаа Алтанчимэг П.Б МЭҮГ
2018-05-31 001/ХТ2018/00895 Гүррагчаа Алтанчимэг Л ХХК ХК ХХК, МЖ ХХК
2018-05-31 001/ХТ2018/00898 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Ц Б.Э
2018-05-31 001/ХТ2018/00897 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.М НМХГ
2018-05-29 001/ХТ2018/00870 Гүррагчаа Алтанчимэг Ү.М К Б ХХК
2018-05-29 001/ХТ2018/00869 Гүррагчаа Алтанчимэг Ж Ч З Ч.М, Д.М нар
2018-05-25 001/ХТ2018/00855 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Э *** цэцэрлэг
2018-05-25 001/ХТ2018/00856 Гүррагчаа Алтанчимэг К Б ХХК ДХЖ ХХК, Д.Э нар
2018-05-25 001/ХТ2018/00854 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т ГЕГ
2018-05-24 001/ХТ2018/00836 Гүррагчаа Алтанчимэг ЭЭА ХХК ПЧДТ ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00839 Гүррагчаа Алтанчимэг МЦХ ХК ЖМ ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00838 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Р М Т ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00837 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Ц АТҮТ ТӨААТҮГ
2018-05-17 001/ХТ2018/00793 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш.Б ЭМ,НДЕГ
2018-05-17 001/ХТ2018/00791 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Б УБТЗ
2018-05-17 001/ХТ2018/00792 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Д МҮОНРТ
2018-05-17 001/ХТ2018/00794 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Э Т.Б
2018-05-10 001/ХТ2018/00763 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Н Д.Т
2018-05-10 001/ХТ2018/00764 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т ЭТТ ХХК
2018-05-08 001/ХТ2018/00741 Гүррагчаа Алтанчимэг ХХБ ХХК Ж.Б, Ц.Б, С.Б нар
2018-05-08 001/ХТ2018/00740 Гүррагчаа Алтанчимэг Х Б ХХК Г.С, О.А нар
2018-05-08 001/ХТ2018/00739 Гүррагчаа Алтанчимэг Х А ХХК Б Ө К ХХК
2018-05-04 001/ХТ2018/00713 Гүррагчаа Алтанчимэг Б д с ТӨХК Б-У ОНӨААТҮГ
2018-05-04 001/ХТ2018/00714 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.А Б.О
2018-05-03 001/ХТ2018/00697 Гүррагчаа Алтанчимэг ЧД ТХ Н Д С ХХК
2018-05-03 001/ХТ2018/00698 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.Б УБТЗ
2018-05-03 001/ХТ2018/00699 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Э Х.Ү
2018-05-01 001/ХТ2018/00679 Гүррагчаа Алтанчимэг К Б ХХК В С ХХК
2018-05-01 001/ХТ2018/00678 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.У Х Б ХХК
2018-05-01 001/ХТ2018/00677 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.О, Ж.Ө нар Х Б ХХК
2018-04-20 001/ХТ2018/00659 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.М Х Б ХХК
2018-04-20 001/ХТ2018/00660 Гүррагчаа Алтанчимэг Т аймгийн А сумын ЗДТГ Б.С
2018-04-20 001/ХТ2018/00658 Гүррагчаа Алтанчимэг К Б ХХК Г Ф ХХК
2018-04-19 001/ХТ2018/00634 Гүррагчаа Алтанчимэг М К ХЗХ Г.А
2018-04-19 001/ХТ2018/00633 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Т Ө М ХХК
2018-04-19 001/ХТ2018/00635 Гүррагчаа Алтанчимэг Ж О Ш М ХХК Б Д ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00526 Пунцагийн Золзаяа Б.О “С С Т”ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00524 Пунцагийн Золзаяа Э.О НШГА
2018-03-30 001/ХТ2018/00503 Пунцагийн Золзаяа Ц.О “Н Ө” СӨХ
2018-03-30 001/ХТ2018/00502 Пунцагийн Золзаяа “Э Ү”ХХК С.Сд
2018-03-22 001/ХТ2018/00464 Пунцагийн Золзаяа Ч.Ө “Р”, НВЦ ХХК, Ц.Б, Ц.Лнарт
2018-03-15 001/ХТ2018/00426 Пунцагийн Золзаяа “Б А Э”ХХК “А Э У”ХХК
2018-03-22 001/ХТ2018/00463 Пунцагийн Золзаяа Б.Э С.Т
2018-03-27 001/ХТ2018/00487 Пунцагийн Золзаяа Б.Э Г.Б
2018-03-15 001/ХТ2018/00427 Пунцагийн Золзаяа Д.Б “Т” ХК, Б.Д, В.Ёнарт
2018-03-27 001/ХТ2018/00489 Пунцагийн Золзаяа Д.О ХӨСҮТд
2018-03-22 001/ХТ2018/00462 Пунцагийн Золзаяа С.Г “И Э А С” ХХК, Ө.Б, Ч.Г, Б.Д, Б.Д, А.О, А.Снарт
2018-03-22 001/ХТ2018/00465 Пунцагийн Золзаяа Б.П О.Г
2018-03-22 001/ХТ2018/00467 Пунцагийн Золзаяа “Э Ч”ХХК ЗАУС ЗДТГт
2018-03-20 001/ХТ2018/00442 Пунцагийн Золзаяа С.Л Д.Х
Нийт: 2852 шийдвэр. ( хуудас 58 ийн 1 )