Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-06-21 001/ХТ2018/01060 Дашхүүгийн Цолмон П.Э Т ХХК, Т.Э
2018-06-19 001/ХТ2018/01008 Дашхүүгийн Цолмон У ХХК Б ХХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00956 Дашхүүгийн Цолмон А.Б Чингэлтэй дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
2018-06-13 001/ХТ2018/00934 Дашхүүгийн Цолмон С.О Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
2018-05-31 001/ХТ2018/00912 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2018-05-25 001/ХТ2018/00858 Дашхүүгийн Цолмон Д Р ХХК
2018-05-22 001/ХТ2018/00808 Дашхүүгийн Цолмон М.Х К ХХК
2018-05-08 001/ХТ2018/00737 Дашхүүгийн Цолмон Э.Т М ХХК
2018-05-04 001/ХТ2018/00716 Дашхүүгийн Цолмон М.О Н ХХК, Б.Г
2018-04-19 001/ХТ2018/00630 Дашхүүгийн Цолмон Т.Б Б.Ү
2018-04-17 001/ХТ2018/00612 Дашхүүгийн Цолмон Г.М Т ХХК
2018-04-05 001/ХТ2018/00546 Дашхүүгийн Цолмон Б.С Т ХХК
2018-03-15 001/ХТ2018/00415 Дашхүүгийн Цолмон Д.П Үндэсний аудитын газар
2018-03-15 001/ХТ2018/00416 Дашхүүгийн Цолмон А.Б НЗД-ын ТГ
2018-03-09 001/ХТ2018/00378 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Ш ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00340 Дашхүүгийн Цолмон С.О Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
2018-03-01 001/ХТ2018/00322 Дашхүүгийн Цолмон Ө.Б Т ХХК
2018-02-08 001/ХТ2018/00242 Дашхүүгийн Цолмон Т.А Б ТӨААТҮГ
2018-01-25 001/ХТ2018/00144 Дашхүүгийн Цолмон Д.Д Монгол банк
2018-01-16 001/ХТ2018/00081 Дашхүүгийн Цолмон Г.Ч НЗД
2018-01-11 001/ХТ2018/00060 Дашхүүгийн Цолмон Х.Ч НЗД
2018-07-05 001/ХТ2018/01130 Дашхүүгийн Цолмон О.Д, Ч.Т Э ХХК
2018-06-15 001/ХТ2018/00964 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Ж.Ц
2018-05-25 001/ХТ2018/00860 Дашхүүгийн Цолмон Э ХХК Д.Б
2018-05-25 001/ХТ2018/00859 Дашхүүгийн Цолмон Д.Н М.С
2018-05-22 001/ХТ2018/00810 Дашхүүгийн Цолмон Ж.У З ОНӨААТҮГ
2018-05-15 001/ХТ2018/00769 Дашхүүгийн Цолмон Б ХХК Н ХХК
2018-05-04 001/ХТ2018/00715 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК Я ХХК
2018-04-17 001/ХТ2018/00616 Дашхүүгийн Цолмон Э.С Х ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00529 Дашхүүгийн Цолмон Ц.О З ОНӨААТҮГ
2018-03-27 001/ХТ2018/00481 Дашхүүгийн Цолмон Х.Б Э.Г
2018-02-02 001/ХТ2018/00182 Дашхүүгийн Цолмон “М”, иргэн Д.Г,Ч.Н нар В ХХК
2018-01-11 001/ХТ2018/00062 Дашхүүгийн Цолмон Г.Д “Монгол Солонгосын политехникийн коллеж” УТҮГ
2018-01-11 001/ХТ2018/00063 Дашхүүгийн Цолмон Ч.Г З ОНӨААТҮГ
2018-06-21 001/ХТ2018/01061 Дашхүүгийн Цолмон Д.Б Б ХХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00955 Дашхүүгийн Цолмон Ж ХХК Х ХХК
2018-06-12 001/ХТ2018/00926 Дашхүүгийн Цолмон Ж.Э НШГА
2018-05-29 001/ХТ2018/00872 Дашхүүгийн Цолмон Д.Б И ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00846 Дашхүүгийн Цолмон Т.Ц НШГА
2018-05-22 001/ХТ2018/00811 Дашхүүгийн Цолмон Б.Г С.Н, Т ХХК
2018-05-22 001/ХТ2018/00809 Дашхүүгийн Цолмон Д.Б Э ХХК
2018-05-17 001/ХТ2018/00797 Дашхүүгийн Цолмон Ж.Д НШГА
2018-05-17 001/ХТ2018/00795 Дашхүүгийн Цолмон А ХХК Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
2018-05-08 001/ХТ2018/00738 Дашхүүгийн Цолмон Э ХХК МУ-ын ЗГ
2018-05-08 001/ХТ2018/00736 Дашхүүгийн Цолмон Х.Б Н.Б
2018-05-01 001/ХТ2018/00680 Дашхүүгийн Цолмон К ХХК А ХХК
2018-04-13 001/ХТ2018/00592 Дашхүүгийн Цолмон Г.Б С ХХК
2018-04-12 001/ХТ2018/00577 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б НШГА
2018-04-05 001/ХТ2018/00545 Дашхүүгийн Цолмон Н.Г НШГА
2018-03-27 001/ХТ2018/00479 Дашхүүгийн Цолмон Д.У НШГА
Нийт: 3468 шийдвэр. ( хуудас 70 ийн 1 )