Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-04-23 001/ХТ2019/00572 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Т, Т.Г нар Л.С, З.Г нар
2019-04-23 001/ХТ2019/00573 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Ч Х Б ХХК
2019-04-18 001/ХТ2019/00560 Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.Х Ч.Ч
2019-04-18 001/ХТ2019/00555 Гүррагчаа Алтанчимэг П.Д ЗГБНҮГ ТӨААТҮГ-т
2019-04-18 001/ХТ2019/00559 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.Б Ж.Д
2019-04-18 001/ХТ2019/00557 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.У М Д ХХК
2019-04-18 001/ХТ2019/00558 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.О ДУА ** дугаар цэцэрлэг
2019-04-11 001/ХТ2019/00516 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Э Г.Г
2019-04-11 001/ХТ2019/00518 Гүррагчаа Алтанчимэг Л ХХК Б аймгийн ЗДТГ
2019-04-11 001/ХТ2019/00517 Гүррагчаа Алтанчимэг З.Ц Б.Б
2019-04-09 001/ХТ2019/00507 Гүррагчаа Алтанчимэг Р.Т С.О, Б.Э нар
2019-04-09 001/ХТ2019/00508 Гүррагчаа Алтанчимэг А СӨХ Д.О
2019-04-09 001/ХТ2019/00506 Гүррагчаа Алтанчимэг А.Ж ДХ ХХК, Ц.Т нар
2019-04-04 001/ХТ2019/00485 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Ц С ХХК, Б.Э нар
2019-04-04 001/ХТ2019/00480 Гүррагчаа Алтанчимэг О М ХХК Т.Н
2019-04-04 001/ХТ2019/00479 Гүррагчаа Алтанчимэг М.С МА ХХК
2019-04-04 001/ХТ2019/00478 Гүррагчаа Алтанчимэг М.С, Б.Э нар Х ХХК, М.Ц, Б.Б нар
2019-04-02 001/ХТ2019/00462 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б НЗД
2019-04-02 001/ХТ2019/00465 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.Г П.С, Ж.У нар
2019-04-02 001/ХТ2019/00464 Гүррагчаа Алтанчимэг КБ ХХК ГБ ХХК
2019-04-02 001/ХТ2019/00463 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б ЭМЯ
2019-03-21 001/ХТ2019/00398 Гүррагчаа Алтанчимэг ТХ ХХК УТС ХМБ
2019-03-21 001/ХТ2019/00399 Гүррагчаа Алтанчимэг П ХХК АТ ХХК
2019-03-21 001/ХТ2019/00396 Гүррагчаа Алтанчимэг Ө.Б КБ ХХК Д.Х
2019-03-21 001/ХТ2019/00394 Гүррагчаа Алтанчимэг КБ ХХК Б.Б
2019-03-21 001/ХТ2019/00397 Гүррагчаа Алтанчимэг БСЭ ХХК ГДС БСБ
2019-03-21 001/ХТ2019/00393 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Э С.А, Б.Н нар
2019-03-21 001/ХТ2019/00395 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б Б.Б
2019-03-19 001/ХТ2019/00379 Гүррагчаа Алтанчимэг САТАГ Д.Д
2019-03-19 001/ХТ2019/00380 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.О Б сумын ИТХ
2019-03-14 001/ХТ2019/00348 Гүррагчаа Алтанчимэг УБК ХХК ЭЖПЭ ХХК, БСЭ ХХК
2019-03-14 001/ХТ2019/00349 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Б ГМЭ ХХК
2019-03-14 001/ХТ2019/00346 Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.Б НШШГГ
2019-03-12 001/ХТ2019/00338 Гүррагчаа Алтанчимэг ТД ХХК Б.Д, Ц.Г, Х.Б нарт
2019-03-12 001/ХТ2019/00340 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т НХ ХХК
2019-03-12 001/ХТ2019/00339 Гүррагчаа Алтанчимэг АБТТ ХХК ММК ХХК
2019-03-07 001/ХТ2019/00308 Гүррагчаа Алтанчимэг Ч Э Т ХХК М Э В ХХК
2019-03-07 001/ХТ2019/00309 Гүррагчаа Алтанчимэг СР ХХК Ц А ХХК
2019-03-07 001/ХТ2019/00307 Гүррагчаа Алтанчимэг К Б ХХК С.Д
2019-03-05 001/ХТ2019/00300 Гүррагчаа Алтанчимэг И М ХХК Н Т С ХХК
2019-03-05 001/ХТ2019/00302 Гүррагчаа Алтанчимэг И.А Д.Б
2019-03-05 001/ХТ2019/00301 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Э Н.М
2019-02-21 001/ХТ2019/00238 Гүррагчаа Алтанчимэг Х О ББСБ ХХК О Ц Д ХХК
2019-02-21 001/ХТ2019/00239 Гүррагчаа Алтанчимэг Х Б ХХК А.О, М.Б нар
2019-02-21 001/ХТ2019/00240 Гүррагчаа Алтанчимэг Н ХХК Х.Н
2019-02-21 001/ХТ2019/00241 Гүррагчаа Алтанчимэг З.Ч ЭДЦС ТӨХК
2019-02-21 001/ХТ2019/00237 Гүррагчаа Алтанчимэг Б И ХХК М.М
2019-02-19 001/ХТ2019/00223 Гүррагчаа Алтанчимэг Х.Ж С.Т
2019-02-19 001/ХТ2019/00224 Гүррагчаа Алтанчимэг П ХХК Д И ХХК
2019-02-19 001/ХТ2019/00220 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Э УБХНТНС
Нийт: 4361 шийдвэр. ( хуудас 88 ийн 1 )